Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 22 juli 2019

Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 16 juli 2019 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019030732
pub.
22/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 16 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019203011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken sluiten genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « De Vrienden van de Vredeseilanden en de Aktie Vredesbrood », afgekort : « De Vredeseilanden » te Hoei om van 10 tot en met 16 januari 2020 in de provincies Henegouwen, Luik, Namen, Luxemburg, Waals-Brabant, in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en in de gemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel, Tervuren en Wezembeek-Oppem een huis-aan-huis collecte van fondsen te houden.

^