Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 27 april 2018

Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 april 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « De Vrienden van Zuster Emmanuelle » te Brussel om van 1

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018030754
pub.
27/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^