Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 04 augustus 2014

Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « SOS - Kinderdorpen België voor de wereld », te Elsene om

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000388
pub.
04/08/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^