Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 05 december 1998

Huis-aan-huis collectes. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 oktober 1998 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle Bij koninklijk besluit van 16 oktober 1998 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 sept(...)

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000578
pub.
05/12/1998
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Huis-aan-huis collectes. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 oktober 1998 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Vredeseilanden-Coopibo », te Leuven, om in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en in het administratief arrondissement Brussel-Hoofstad een huis-aan-huis collecte te houden van geld door het te koop aanbieden van postkaarten, zelfklevers, sleutelhangertjes en latten op 15, 16 en 17 januari 1999.

Bij koninklijk besluit van 16 oktober 1998 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking », te Brussel, om in het gehele land een huis-aan-huis collecte van geld te houden onder de benaming « 11.11.11-actie », van 1 tot en met 15 november 1998.

Bij koninklijk besluit van 16 oktober 1998, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Mensenhulp » te Antwerpen om in het gehele land een huis-aan-huis collecte van goederen te houden van 1 december 1998 tot en met 30 november 1999.

Bij koninklijk besluit van 20 oktober 1998, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « S.O.S. Melk in blik », te Luik, om in het gehele land een huis-aan-huis collecte te houden van geld en niet-bederfelijke levensmiddelen, van 1 augustus 1998 tot en met 31 juli 1999.

Bij koninklijk besluit van 20 oktober 1998, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose » te Brussel om in het gehele land een huis-aan huis collecte van geld te houden tot 30 juni 1999.

^