Etaamb.openjustice.be
Vergunning van 29 september 2022
gepubliceerd op 09 december 2022

Verordening nr. 22-02 houdende de invulling van de ondervertegenwoordigde groepen in het kader van de inschrijvingsprocedure in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20222023-0144

bron
vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2022042246
pub.
09/12/2022
prom.
29/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2022. - Verordening nr. 22-02 houdende de invulling van de ondervertegenwoordigde groepen in het kader van de inschrijvingsprocedure in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20222023-0144


De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt: VERORDENING

Artikel 1.LOP Brussel Basisonderwijs Het LOP Brussel BaO legt volgend voorstel voor het bepalen van de ondervertegenwoordigde groepen in het basisonderwijs ter bekrachtiging voor aan de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: ? Vestigingsplaatsen die onder of op de drempel van 60% zitten wat de relatieve aanwezigheid GOK betreft, voorzien in een voorrang van 20% GOK (hier ingevuld via het diploma van de moeder en/of het ontvangen van een schooltoeslag). ? Vestigingsplaatsen die boven deze drempel van 60% zitten wat de relatieve aanwezigheid GOK betreft, voorzien in een voorrang van 20% voor niet-GOK (met dezelfde invulling).

Het LOP Brussel BaO baseert zich hierbij op de percentages van de relatieve aanwezigheid (% GOK leerlingen) in de verschillende Nederlandstalige basisscholen in Brussel, in het laatste jaar door AGODI ter beschikking gesteld.

Art. 2.LOP Brussel Secundair Onderwijs Het LOP Brussel SO legt volgend voorstel voor het bepalen van de ondervertegenwoordigde groepen in 1A en 1B ter bekrachtiging voor aan de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: ? 20% voorrang voor GOK kinderen in scholen waar het % GOK gelijk aan is of onder het gemiddelde voor BHG ligt. ? 20% voorrang voor niet-GOK kinderen in scholen waar het % GOK boven het gemiddelde voor BHG ligt.

Art. 3.De verordening geldt voor de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2023-2024 en de volgende schooljaren.

De Collegeleden P. SMET S. GATZ E. VAN DEN BRANDT

^