Etaamb.openjustice.be
Vergunning van 20 april 2018
gepubliceerd op 30 april 2018

Verordening nr. 18-01 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0589

bron
vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018011808
pub.
30/04/2018
prom.
20/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2018. - Verordening nr. 18-01 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0589


De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

+ / -

Nieuw krediet

000

Vorige dienstjaren

1.743.000,00

4.114.526,26

5.857.526,26

069

Overboekingen

25.530.239,00

8.803.332,22

34.333.571,22

319

Administratie

2.021.477,95

39.304,65

2.060.782,60

429

Onderwijs en Vorming

1.258.000,00

45.000,00

1.303.000,00

497

Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs

6.144.000,00

634.000,00

6.778.000,00

498

Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs

1.081.000,00

5.000,00

1.086.000,00

524

Kunst, cultureel erfgoed en musea

444.000,00

11.000,00

455.000,00

539

Sociaal-cultureel werk

196.000,00

19.625,00

215.625,00

554

Jeugd

1.136.655,00

23.272,50

1.159.927,50

629

Etnisch-culturele minderheden

-

320.000,00

320.000,00

679

LOGO

261.747,00

3.676,00

265.423,00

Totaal van de wijziging

14.018.736,63

Algemeen totaal na begrotingswijziging

181.042.861,95

14.018.736,63

195.061.598,58


Art. 2.De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

+ / -

Nieuw krediet

069

Overboekingen

52.615.554,00

11.454.299,38

64.069.853,38

309

Algemene administratie

7.452.750,00

84.800,00

7.537.550,00

319

Administratie

16.031.063,95

129.000,00

16.160.063,95

339

Communicatie, Media en IT

5.598.000,00

58.000,00

5.656.000,00

429

Onderwijs en vorming

11.814.100,00

582.000,00

12.396.100,00

431

Studentenzaken

350.000,00

-

350.000,00

439

Onderwijscentrum Brussel

6.747.000,00

-430.000,00

6.317.000,00

496

Kasterlinden, campus

4.085.000,00

30.000,00

4.115.000,00

497

Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs

6.781.000,00

39.000,00

6.820.000,00

498

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs

1.522.275,00

5.000,00

1.527.275,00

509

Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid

3.095.741,00

190.000,00

3.285.741,00

524

Kunst, cultureel erfgoed en musea

4.142.084,21

11.000,00

4.153.084,21

529

Gemeenschapscentra

10.908.088,00

89.000,00

10.997.088,00

530

Sociaal-cultureel werk

2.981.616,00

119.900,00

3.101.516,00

544

Muntpunt

2.638.000,00

40.000,00

2.678.000,00

554

Jeugd

4.725.636,00

123.440,72

4.849.076,72

564

Sport

3.261.500,00

33.450,00

3.294.950,00

619

Welzijn

5.238.000,00

89.000,00

5.327.000,00

629

Etnisch-culturele minderheden

1.135.000,00

115.000,00

1.250.000,00

669

Gezin

4.035.240,00

105.010,00

4.140.250,00

679

LOGO

301.000,00

21.578,76

322.578,76

869

Patrimonium

4.809.980,00

1.129.250,00

5.939.230,00

Totaal van de wijziging

14.018.728,86

Algemeen totaal na begrotingswijziging

181.042.730,32

14.018.728,86

195.061.459,18


Art. 3.De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

+ / -

Nieuw krediet

069

Overboekingen

69.218.000,00

9.600.000,00

78.818.000,00

109

Algemene uitgaven en ontvangsten

5.472.000,00

149.000,00

5.621.000,00

869

Patrimonium

1.116.000,00

3.000.000,00

4.116.000,00

Totaal van de wijziging

12.749.000,00

Algemeen totaal na begrotingswijziging

79.606.000,00

2.749.000,00

92.355.000,00


Art. 4.De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

+ / -

Nieuw krediet

069

Overboekingen

3.800.000,00

3.000.000,00

6.800.000,00

339

Communicatie, media en IT

2.841.000,00

37.000,00

2.878.000,00

429

Onderwijs en vorming

38.530.000,00

5.000.000,00

43.530.000,00

490

Centrum voor leerlingenbegeleiding N-Brussel

14.000,00

50.000,00

64.000,00

492

COOVI

9.160.000,00

-

9.160.000,00

496

Kasterlinden, campus

1.467.000,00

300.000,00

1.767.000,00

524

Kunst, cultureel erfgoed en musea

15.000,00

-8.500,00

6.500,00

554

Jeugd

93.000,00

90.000,00

183.000,00

564

Sport

20.000,00

8.500,00

28.500,00

869

Patrimonium

22.447.000,00

4.272.000,00

26.719.000,00

Totaal van de wijziging

12.749.000,00

Algemeen totaal na begrotingswijziging

79.606.000,00

12.749.000,00

92.355.000,00


Art. 5.Het College wordt gemachtigd om de kredieten voorzien op de artikelen met de functionele codes 880 of 890 onderling te herverdelen binnen de respectieve functionele code.

Art. 6.De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De collegeleden, B. DEBAETS P. SMET G. VANHENGEL

^