Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 11 mei 2011

Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2011 dat op 17 maart 2011 in werking treedt, wordt besloten geen gevolg te geven aan de oproep tot de kandidaten voor de selectie van de mandataris van rang A 2 van het Operationeel Dire Bij ministerieel besluit van 1 maart 2011 wordt de heer Gérard Annet, attaché, vanaf 1 septembe(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011202206
pub.
11/05/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2011 dat op 17 maart 2011 in werking treedt, wordt besloten geen gevolg te geven aan de oproep tot de kandidaten voor de selectie van de mandataris van rang A 2 van het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek.

Bij ministerieel besluit van 1 maart 2011 wordt de heer Gérard Annet, attaché, vanaf 1 september 2011 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 2 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011024058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de inwendige geneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011011100 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de aan de bij De Post opgerichte dienst ombudsman ter beschikking gestelde personeelsleden, die overgedragen worden aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011024055 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011027069 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 14 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 11/03/2011 numac 2011018073 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011027070 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 11 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB sluiten wordt Mevr. Bernadette Grignard, eerste attaché, vanaf 1 augustus 2011 in ruste gesteld.

Bij ministeriële besluiten van 9 maart 2011 die uitwerking hebben op 15 februari 2010 worden de heer Arnaud Köhler en Mevr. Céline Hellemans in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministeriële besluiten van 24 maart 2011 die uitwerking hebben op 1 maart 2010 worden de heer Marcello Boccardo en Mevr. Marie Joiret in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministerieel besluit van 30 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011011123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 30/03/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011204905 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijzigingen aan het ministerieel besluit van 17 oktober 1991 houdende de organisatie en het programma van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs sluiten dat uitwerking heeft op 15 februari 2010 wordt Mevr. Laurence Dewez in vast verband benoemd tot de graad van attaché.

Bij ministeriële besluiten van 4 april 2011 die uitwerking hebben op 15 maart 2010 worden de heren Arnaud Cremer, Stéphane Deghilage, Hervé Delhaye, Olivier Ringoet en Olivier Van Damme, alsook Mevr. Cécile Berger, Mevr. Aude Van den Broucke en Mevr. Christelle Van Wesembeeck in vast verband benoemd tot de graad van attaché.

Bij ministerieel besluit van 18 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 20/04/2011 numac 2011022151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 27/04/2011 numac 2011018158 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011027111 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het model van aanvraag tot overname van de krachtens het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010 tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Gewest een tegemoetkoming verstrekt in de huurprijs van de woningen die gehuurd of in beheer worden genomen door een sociaal vastgoedagentschap of een vereniging ter bevordering van de huisvesting, toegekende huuraftrek type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011027120 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 9 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011027123 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 16 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011027121 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 12 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203275 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Sankt Vith als inrichtende macht van vijf noodopvangwoningen gelegen in "Haus Raven" te 4780 Sankt Vith, Alter Wiesenbacher Weg 6 sluiten dat uitwerking heeft op 15 maart 2010 wordt de heer Eric Lallement in vast verband benoemd tot de graad van attaché.

Bij ministeriële besluiten van 18 april 2011 die uitwerking hebben op 1 april 2010 worden Mevr. Yasemin Kunacaf en Mevr. Catherine Sohier in vast verband benoemd tot de graad van attaché.

Bij besluit van de directeur-generaal van 12 april 2011 wordt de heer André Delplanque, eerste attaché, vanaf 1 oktober 2011 in ruste gesteld.

^