Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 20 september 2002

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van een van de twee openstaande plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 september 2002, dient als ni

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009887
pub.
20/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van een van de twee openstaande plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 september 2002, dient als nietig beschouwd te worden.

^