Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 24 juli 2002

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2002, bladzijde 31651, regel 11, is de vacante plaats van opsteller bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Bergen, geannuleerd.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009724
pub.
24/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2002, bladzijde 31651, regel 11, is de vacante plaats van opsteller bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Bergen, geannuleerd.

^