Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 15 januari 2002

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaats van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Bergen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2001, dient als nietig b In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad nr. 356 van 18 december 2001, pagina 43703, van de (...)

bron
ministerie van justitie
numac
2002009029
pub.
15/01/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaats van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Bergen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2001, dient als nietig beschouwd te worden.

In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad nr. 356 van 18 december 2001, pagina 43703, van de vacante plaatsen : - dient in de tiende lijn van de Nederlandstalige tekst, het woord « Brussel » te worden vervangen door het woord « Luik »; - dient in de vijftiende en twintigste lijn van de Nederlandstalige tekst, de datum van « 25 oktober 2001 » te worden vervangen door deze van « 15 juni 2001 ».

^