Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 09 oktober 1998

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Brugge : 1; - substituut-krijgsauditeur : 2. Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 1998 en 31 juli 1998.

bron
ministerie van justitie
numac
1998009823
pub.
09/10/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Brugge : 1; - substituut-krijgsauditeur : 2.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 1998 en 31 juli 1998.

De magistraten die zullen worden benoemd tot deze functies zullen voorwerp uitmaken van een afvaardiging naar het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op basis van artikel 327 van het Gerechtelijk Wetboek.

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-Generaal, Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. I., Waterloolaan 115, 1000 Brussel, binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

^