Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 mei 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018011781 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 april 2018 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig ver Bij koninklijk besluit van 15 april 2018 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ge(...) type wet prom. 04/03/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018030870 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te straatsburg op 24 juni 2013 type wet prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018030904 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2013

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2017206470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits 35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2017206475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de fietsvergoeding type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2017206479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het recht op vorming en opleiding (1) type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2017206483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar of vanaf 59 jaar (2018) met minstens 40 jaar loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2017206480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van het quotum overuren type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2017206485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het aanvullend sociaal voordeel toegekend door het "Sociaal Fonds voor de vezelcement" type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2017206498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het minimumloon type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2017206535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de invoering van de nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2017206694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2017206700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2017206713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de minimum eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2017206718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de eindejaarspremie - specifieke regeling voor de handelsvertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2017206721 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2016 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2017206723 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot toekenning van een eindejaarspremie voor 2016 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2017206722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de bijdrage verschuldigd aan het "Sociaal Fonds voor de afhandeling op luchthavens" in de subsector van de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2017206986 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende een sectoraal Medisch Plan voor de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten en zijn arbeiders type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2017207034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de permanente vorming in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2017207037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van arbeiders in dienst van ondernemingen behorend tot de subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018011755 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, wordt mevrouw Lynne MASEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Ne Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018011754 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, wordt de heer Patrick LUSYNE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018011756 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 maart 2018, wordt Mevr. Steffi MIGNON, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Ne Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018011804 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Verviers-Hodimont. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van twee plaatsen van onderpastoor Bij koni Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 maart 2018. (...) type koninklijk besluit prom. 19/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018011818 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018011850 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 mei 2017, is de heer Gutschoven, G., vrederechter van het kanton Haacht, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit van 12 november 2017, is de mac(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018011877 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Berlaar. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, wordt de plaats van kerkb Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 februari 2018. type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018011884 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van één regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap Paleis voor Congressen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018011895 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van de leden van de Beheerscommissie van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut Volkgezondheid type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018030349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar of vanaf 59 jaar (2018) mits 33 jaar loopbaan voor werknemers met een zwaar beroep (1) type koninklijk besluit prom. 30/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018030796 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere vredegerechten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018200178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de geschenkcheques voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector van taxi's en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018201452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018202166 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, wordt, op haar verzoek, ontslag uit haar functies verleend aan Mevr. BEYST, Elise, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Kanselar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/2017 pub. 03/05/2018 numac 2018010524 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende een vaste benoeming tot de graad van A6 bij « Wallonie-Bruxelles International ». - Benoeming type ministerieel besluit prom. 16/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018011845 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018040132 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 19/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018202249 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2018 betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2018

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018011851 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 31 januari 2018, werd de heer Vanden Eede, J-P., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om, vanaf 1 mei 2018, het ambt van plaatsvervangend Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 6 maart 2018, heeft Mevr(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 03/05/2018 numac 2018011834 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 houdende de oprichting van een Raad voor Economische Coördinatie

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018011894 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018202065 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Kamer voor tewerkstelling en vorming opgericht bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs. - Vorming. - Arbeidsmark type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018202066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de samenstelling van de Instanties regio's ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs. - Vorming. - Arbeidsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018202248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2018

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018011764 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw TERRE WALLONNE en de vzw AVALA hebben de nietigverk Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 224.659/XIII-8282. Voor de Hoofdgriffier, Cécil(...) type bericht prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018011767 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Mobilité et transport intermodal de service public Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 224.739/ VIII-10.774. Voor de Hoofdgriffier, Cé(...) type bericht prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018011765 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Algemeen Belgisch Vakverbond c.s. heeft de nietigverkl Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2017. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018011766 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv Vlaver-Invest heeft de nietigverklaring gevorderd va Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 224.766/XIII-8.294. Voor de Hoofdgriffier, Céci(...)

document

type document prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018011829 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ETL Developers (niveau B) voor FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18024 Deze selectie werd afgesloten op 17/04/2018. Er zijn 1 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er w(...)

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018202064 bron waalse overheidsdienst Energie Bij beslissing van de Minister van Energie van 5 april 2018 wordt de erkenning van de heer Martin Baix als EPB-certificeerder voor bestaande wooneenheden te rekenen van 22 april 2018 geschorst totdat de krachtens de EPB-reglementering ve

document

type document prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018202295 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Commissaris-analisten (niveau A1), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG17080 Deze selectie werd afgesloten op 29/03/2018. Er zijn 33 laureaten. De lijst is(...) type document prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018202296 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige commissaris-analisten (niveau A), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG17091 Deze selectie werd afgesloten op 19/04/2018. Er zijn 32 laureaten. De lijs(...) type document prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018202330 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratief deskundigen (niveau B), voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : MNG17122 Deze selectie werd afgesloten op 22/01/2018. Er zijn 4 laureaten. De li(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018202331 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Administratieve assistenten Openbare Orde (niveau C), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : MFG18005 Deze selectie werd afgesloten op 24/04/2018. Er zijn 3 laureaten(...) De lijst is 1 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018011779 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018 wordt de heer Arne STOFFELS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 15 september 2017. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018011938 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor fysische geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 april 2018, dat in werk Bij hetzelfde besluit, wordt de heer SOYFOO Muhammad benoemd in de hoedanigheid van plaatsverva(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2018 numac 2018030902 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018 wordt de heer Thierry VANDENBERGHE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 juli 2017.
^