Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 november 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014014909 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/99131/162 van 22 februari 2000 type ministerieel besluit prom. 25/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014014908 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 99160/34 van 23 maart 2000 tot vaststelling van, onder andere, de veiligheidsinrichtingen van de overwegen nrs. 8 en 20A op de spoorlijn nr. 34, baanvak Luik - districtsgrens, gelegen respectievelijk ter hoogte van de kilometerpaal 6.448 en 19.670

arrest

type arrest prom. 25/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014004021 bron federale overheidsdienst financien Besluit van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende delegatie van bevoegdheden aan de beheerscomités
^