Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 november 2014
gepubliceerd op 10 december 2014

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/99131/162 van 22 februari 2000

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014909
pub.
10/12/2014
prom.
25/11/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


25 NOVEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/99131/162 van 22 februari 2000


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/99131/162 van 22 februari 2000;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheidsinrichtingen vaststelt van, onder andere, de overwegen nrs. 94, 95, 106, 120 en 133 op de spoorlijn nr. 162, baanvak Namen - Aarlen - Sterpenich (grens);

Overwegende dat de overwegen zijn afgeschaft, Besluit : Enig Artikel. Het ministerieel besluit nr. A/99131/162 van 22 februari 2000 wordt opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nrs. 94, 95, 106, 120 en 133.

Brussel, 25 november 2014.

Mevr. J. GALANT

^