Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 november 1991

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/11/1991 pub. 12/04/2012 numac 2012000225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de regels van de verzekering waarin voorzien is in artikel 130 van het Kieswetboek. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/11/1991 pub. 30/08/2021 numac 2021032164 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van de regels die gelden bij de beoordeling van de karakteriële hoedanigheden van een kandidaat-militair van het actief kader of van een dienstplichtige, kandidaat-reserveofficier of kandidaat-reserve-onderofficier. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/11/1991 pub. 10/06/2021 numac 2021041767 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van de regels die gelden bij de beoordeling van de morele hoedanigheden van de kandidaten van de krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 13/11/1991 pub. 29/08/2022 numac 2022033065 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van de regels die gelden bij de beoordeling van de fysieke hoedanigheden van sommige kandidaten en leerlingen van de krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 13/11/1991 pub. 26/10/2022 numac 2022033752 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de dientsnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader. - Officieuze coördinatie in het Duits
^