Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst
gepubliceerd op 30 april 2015

Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 636+A1 Multiplex - Specificaties (3e uitgave) NBN EN 1018+A1 Chemicaliën voor de be(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011180
pub.
30/04/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Bureau voor Normalisatie (NBN) Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004011453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaakte normen, kondigt dit Bureau de registratie aan van de hierna volgende Belgische normen : NBN EN 636+A1 Multiplex - Specificaties (3e uitgave) NBN EN 1018+A1 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Calciumcarbonaat (4e uitgave) NBN EN 1330-1 Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel 1 : Lijst van algemene termen (2e uitgave) NBN EN 1469 Natuursteenproducten - Wandplaten - Eisen (2e uitgave) NBN EN 1793-4 Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 4 : Intrinsieke karakteristieken - In situ waarden van de geluiddiffractie (1e uitgave) NBN EN 1865-2+A1 Specificaties voor uitrusting voor het vervoer van patiënten in ambulances - Deel 2 : Elektrisch aangedreven brancards (3e uitgave) NBN EN 1865-3+A1 Specificaties voor uitrusting voor het vervoer van patiënten in ambulances - Deel 3 : Zware bedrijfsbrancard (2e uitgave) NBN EN ISO 899-1/A1 Kunststoffen - Bepaling van het kruipgedrag - Deel 1 : Kruip onder trekspanning - Amendement 1 (ISO 899-1:2003/Amd1:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 899-2/A1 Kunststoffen - Bepaling van het kruipgedrag - Deel 2 : Kruip onder buigspanning bij driepuntsbelasting - Amendement 1 (ISO 899-2:2003/Amd1:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 1628-5 Kunststoffen - Bepaling van de viscositeit van polymeren in verdunde oplossing met capillaire viscometers - Deel 5 : Homopolymeren en copolymeren van thermoplastisch polyester (TP)(ISO 1628-5:1998) (1e uitgave) NBN EN 3645-003 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoopproof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 ° C or 200 ° C continuous - Part 003 : Receptacle square flange mounting - Product standard (2e uitgave) NBN EN 4674-001 Aerospace series - Electrical cables, installation - Selfwrapping shielding (EMI) protective sleeve - Part 001 : Technical specification (1e uitgave) NBN EN 4674-002 Aerospace series - Electrical cables, installation - Selfwrapping shielding (EMI) protective sleeve - Part 002 : General and list of product standard (1e uitgave) NBN EN 4674-003 Aerospace series - Electrical cables, installation - Selfwrapping shielding (EMI) protective sleeve - Part 003 : Open sleeve - Inside pressurized area - EMI protection 5 kA - Temperature range - 65 ° C to 200 ° C - Product standard (1e uitgave) NBN EN 4674-004 Aerospace series - Electrical cables, installation - Selfwrapping shielding (EMI) protective sleeve - Part 004 : Open sleeve - Outside pressurized area - EMI protection 10 kA - Temperature range - 65 ° C to 200 ° C - Product standard (1e uitgave) NBN EN 12050-1 Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen Deel 1 : Pompinstallaties voor afvalwater dat fecaliën bevat (2e uitgave) NBN EN 12050-2 Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen Deel 2 : Pompinstallaties voor afvalwater zonder fecaliën (2e uitgave) NBN EN 12050-3 Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen Deel 3 : Pompinstallaties voor beperkte toepassing (2e uitgave) NBN EN 12050-4 Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen Deel 4 : Terugslagkleppen voor afvalwater met en zonder fecaliën (2e uitgave) NBN EN 12057 Natuursteenproducten - Modulaire tegels - Eisen (2e uitgave) NBN EN 12058 Natuursteenproducten - Platen voor vloeren en trappen - Eisen (2e uitgave) NBN EN 12480 Gasmeters - Gasmeters met roterend verdringerelement (2e uitgave) NBN EN 12876 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Zuurstof (3e uitgave) NBN EN 12926 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumperoxodisulfaat (3e uitgave) NBN EN 12972 Tanks voor het transport van gevaarlijke goederen - Beproeving, inspectie en markering van metalen tanks (3e uitgave) NBN EN 13162+A1 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificatie (4e uitgave) NBN EN 13163+A1 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreen (EPS) - Specificatie (4e uitgave) NBN EN 13164+A1 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) - Specificatie (4e uitgave) NBN EN 13165+A1 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim (PUR) - Specificatie (4e uitgave) NBN EN 13166+A1 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van fenolschuim - Specificatie (4e uitgave) NBN EN 13167+A1 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van cellulair glas (CG) - Specificatie (4e uitgave) NBN EN 13168+A1 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van houtwol - Specificatie (4e uitgave) NBN EN 13169+A1 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd perliet (EPB) - Specificatie (4e uitgave) NBN EN 13170+A1 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerde kurk (ICB) - Specificatie (4e uitgave) NBN EN 13171+A1 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van houtvezel (WF) - Specificatie (4e uitgave) NBN EN 13176 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Ethanol (3e uitgave) NBN EN 13194 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Azijnzuur (3e uitgave) NBN EN 13249+A1 Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing in de wegenbouw en voor andere verkeersgebieden (exclusief spoorwegen en asfaltlagen) (3e uitgave) NBN EN 13250+A1 Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing in de spoorwegbouw (3e uitgave) NBN EN 13251+A1 Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing in grondwerken, funderingen en keermuren (3e uitgave) NBN EN 13252+A1 Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing in drainagesystemen (3e uitgave) NBN EN 13253+A1 Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing in beschermingsconstructies tegen erosie (kust- en oeververdedigingswerken) (3e uitgave) NBN EN 13254+A1 Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing bij de bouw van spaarbekkens en stuwdammen (3e uitgave) NBN EN 13255+A1 Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing in de kanaalbouw (3e uitgave) NBN EN 13256+A1 Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing in de tunnelbouw en in ondergrondse bouwwerken (3e uitgave) NBN EN 13257+A1 Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing in opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen (3e uitgave) NBN EN 13265+A1 Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing in projecten voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen (3e uitgave) NBN EN 13718-2 Medische voertuigen en hun uitrusting - Luchtambulances - Deel 2 : Operationele en technische eisen voor luchtambulances (3e uitgave) NBN EN 13765+A1 Thermoplastische meerlaagse (niet-gevulcaniseerde) slangen en slangassemblages voor het transport van koolwaterstoffen, oplosmiddelen en chemicaliën - Specificatie (3e uitgave) NBN EN 14399-1 Hoge-sterkte bevestigingsmiddelen voor constructieve toepassingen en geschikt voor voorspanning - Deel 1 : Algemene eisen (2e uitgave) NBN EN 14399-2 Hoge-sterkte bevestigingsmiddelen voor constructieve toepassingen en geschikt voor voorspanning - Deel 2 : Geschiktheidsbeproeving voor voorspannen (2e uitgave) NBN EN 14399-3 Hoge-sterkte bevestigingsmiddelen voor constructieve toepassingen en geschikt voor voorspanning - Deel 3 : Systeem HR - Zeskantbout- en moergarnituren (2e uitgave) NBN EN 14399-4 Hoge-sterkte bevestigingsmiddelen voor constructieve toepassingen en geschikt voor voorspanning - Deel 4 : Systeem HV - Zeskantbout- en moergarnituren (2e uitgave) NBN EN 14399-5 Hoge-sterkte bevestigingsmiddelen voor constructieve toepassingen en geschikt voor voorspanning - Deel 5 : Vlakke sluitringen (2e uitgave) NBN EN 14399-6 Hoge-sterkte bevestigingsmiddelen voor constructieve toepassingen en geschikt voor voorspanning - Deel 6 : Vlakke afgeschuinde sluitringen (2e uitgave) NBN EN 14462 Apparatuur voor oppervlaktebehandeling - Geluidbeproevingscode voor apparatuur voor oppervlaktebehandeling inclusief bijkomende apparatuur voor laden en lossen - Nauwkeurigheidsklassen 2 en 3 (3e uitgave) NBN EN 14468-1 Tafeltennis - Deel 1 : Tafeltennistafels, functionele en veiligheidseisen, beproevingsmethoden (2e uitgave) NBN EN 14468-2 Tafeltennis - Deel 2 : Paaltjes voor netsamenstellen - Eisen en beproevingsmethoden (2e uitgave) NBN EN 15030+A1 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Zilverzout voor periodiek gebruik (3e uitgave) NBN EN 15429-3 Veegmachines - Deel 3 : Doeltreffendheid van de opname van fijnstof - Beproeving en evaluatie (1e uitgave) NBN EN 16012+A1 Thermische isolatie voor gebouwen - Reflecterende isolatieproducten - Bepaling van de verklaarde thermische eigenschappen (2e uitgave) NBN EN 16069+A1 Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van polyethyleenschuim (PEF) - Specificatie (2e uitgave) NBN EN 16136 Brandstoffen voor wegvoertuigen - Bepaling van het mangaan- en ijzergehalte in loodvrije benzine - Optische-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP OES) (2e uitgave) NBN EN 16153+A1 Lichtdoorlatende platte meerwandige polycarbonaat (PC) platen voor binnen- en buitendaken, muren en plafonds - Eisen en beproevingsmethoden (2e uitgave) NBN EN 16372 Dienstverlening in de esthetische chirurgie (1e uitgave) NBN EN 16497-1 Schoorstenen - Systeemschoorstenen uit beton - Deel 1 : Ongebalanceerde rookgasafvoertoepassingen (1e uitgave) NBN EN 16523-1 Bepaling van de weerstand van materialen tegen permeatie door chemicaliën - Deel 1 : Permeatie door een vloeibare chemische stof onder voorwaarden van voortdurend contact (1e uitgave) NBN EN 16523-2 Bepaling van de weerstand van materialen tegen permeatie door chemicaliën - Deel 2 : Permeatie door een gasvormige chemische stof onder voorwaarden van voortdurend contact (1e uitgave) NBN EN 16623 Verven en vernissen - Reactieve deklagen voor brandbeveiliging van metallische ondergronden - Definities, eisen, kenmerken en markering (1e uitgave) NBN EN 16636 Ongediertebestrijdingsbedrijven - Eisen en competenties (1e uitgave) NBN EN ISO 3098-1 Technische productdocumentatie - Schrift - Deel 1 : Algemene eisen (ISO 3098-1:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 3459 Kunststof leidingsystemen - Mechanische verbindingen tussen hulpstukken en drukbuizen - Beproevingsmethode voor de lekdichtheid bij onderdruk (ISO 3459:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 3503 Kunststofleidingsystemen - Mechanische verbindingen tussen hulpstukken en drukbuizen - Beproevingsmethode voor de lekdichtheid onder inwendige druk van samenstellen belast door buiging (ISO 3503:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 3679 Bepaling van wel of geen ontbranding en van het vlampunt - Snelle evenwichtsmethode met gesloten kroes (ISO 3679:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 4528 Afwerkingen van email - Leidraad voor de keuze van beproevingsmethoden voor geëmailleerde oppervlakken van voorwerpen (ISO 4528:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 6141 Gasanalyse - Inhoud van certificaten voor kalibratiegasmengels (ISO 6141:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 6508-1 Metalen - Hardheidsmeting volgens Rockwell - Deel 1 : Beproevingsmethode (ISO 6508-1:2015) (3e uitgave) NBN EN ISO 6508-2 Metalen - Hardheidsmeting volgens Rockwell - Deel 2 : Verificatie en kalibratie van meettoestellen en indringlichamen (ISO 6508-2:2015) (3e uitgave) NBN EN ISO 6508-3 Metalen - Hardheidsmeting volgens Rockwell - Deel 3 : IJking van standaardblokken (ISO 6508-3:2015) (3e uitgave) NBN EN ISO 9687 Tandheelkunde - Grafische symbolen voor tandheelkundige apparatuur (ISO 9687:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 9988-2 Kunststoffen - Polyoxymethyleen (POM) pers-, spuitgiet- en extrusiematerialen - Deel 2 : Voorbehandeling van proefstaven en bepaling van de eigenschappen (ISO 9988-2:2006) (1e uitgave) NBN EN ISO 10439-1 Aardolie-, petrochemische en aardgasindustrie - Axiale en centrifugaalcompressoren en expandercompressoren - Deel 1 : Algemene eisen (ISO 10439-1:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 10439-2 Aardolie-, petrochemische en aardgasindustrie - Axiale en centrifugaalcompressoren en expandercompressoren - Deel 2 : Axiale en centrifugaalcompressoren zonder geïntegreerde tandwieloverbrenging (ISO 10493-2:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 10439-3 Aardolie-, petrochemische en aardgasindustrie - Axiale en centrifugaalcompressoren en expandercompressoren - Deel 3 : Centrifugaalcompressoren met geïntegreerde tandwieloverbrenging (ISO 10439-3:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 10439-4 Aardolie-, petrochemische en aardgasindustrie - Axiale en centrifugaalcompressoren en expandercompressoren - Deel 4 : Expandercompressoren (ISO 10439-4:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 10447 Weerstandlassen - Beproeving van lassen - Pel- en splijtbeproeving van puntlas- en doordruklasverbindingen (ISO 10447:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 12625-9 Tissuepaper en tissueproducten - Deel 9 : Bepaling van de kogelbarststerkte (ISO 12625-9:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 12625-15 Tissuepaper en tissueproducten - Deel 15 : Bepaling van optische eigenschappen - Meting van helderheid en kleur met C/2° (binnendaglicht) lichtbron (ISO 12625-15:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 12625-16 Tissuepaper en tissueproducten - Deel 16 : Bepaling van optische eigenschappen - Opaciteit op papieren achtergrond - Diffuse reflectiemethode (ISO 12625-16:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 12736 Aardolie- en aardgasindustrie - Thermische isolatiecoatings voor pijpleidingen, stroomlijnen, apparatuur en onderzeese structuren (ISO 12736:2014) (1e uitgave) NBN EN ISO 13844 Kunststof leidingsystemen - Mofverbindingen met rubberringafdichtingen voor gebruik met kunststof drukbuizen - Beproevingsmethode voor lekdichtheid bij onderdruk, hoekverdraaiing en vervorming (ISO 13844:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 13845 Kunststofleidingsystemen - Mofverbindingen met een rubberringafdichting voor gebruik met thermoplastische drukbuizen - Beproevingsmethode voor de lekdichtheid bij inwendige druk en met een hoekverdraaiing (ISO 13845:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 14323 Weerstandlassen - Destructief onderzoek van lassen - Proefstukafmetingen en procedure voor beproeving van de slagafschuifsterkte en trekproeven op kruisvormige proefstukken van puntlasverbindingen en doordruklasverbindingen (ISO 14323:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 14534 Oogheelkundige optica - Contactlenzen en verzorgingsproducten voor contactlenzen - Basiseisen (ISO 14534:2011) (5e uitgave) NBN EN ISO 14931 Leer - Richtlijn voor keuze van leer voor kleding (behalve bont) (ISO 14931:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 16396-1 Kunststoffen - Polyamide (PA) pers-, spuitgiet- en extrusiematerialen - Deel 1 : Aanduidingssysteem, merken van producten en grondslag voor specificatie (ISO 16396-1:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 16995 Vaste biobrandstoffen - Bepaling van het gehalte aan wateroplosbaar chloor, natrium en kalium (ISO 16995:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 17070 Leer - Chemische beproevingen - Bepaling van het gehalte aan tetrachloorfenol-, trichloorfenol-, dichloorfenol-, monochloorfenol-isomeren en aan pentachloorfenol (ISO 17070:2015) (3e uitgave) NBN EN ISO 17228 Leer - Beproeving voor de kleurechtheid - Verandering in kleur met versnelde veroudering (ISO 17228:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 18103 Etikettering van geweven stof van superfijne wol - Eisen voor de definitie van de Super S-code (ISO 18103:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 19069-1 Kunststoffen - Polypropeen (PP) voor spuitgieten en extrusie Deel 1 : Aanduidingssysteem en basis voor specificaties (ISO 19069-1:2015) (1e uitgave) NBN EN ISO 22007-6 Kunststoffen - Bepaling van de warmtegeleiding en warmteverspreiding - Deel 6 : Vergelijkingsmethode voor lage warmtegeleidingswaarden met gebruik van een temperatuurmodulatietechniek (ISO 22007-6:2014) (1e uitgave) NBN EN ISO 23277 Niet-destructief onderzoek van lassen - Penetrantonderzoek - Aanvaardbaarheidsniveaus (ISO 23277:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 23278 Niet-destructief onderzoek van lassen - Magnetisch onderzoek van lassen - Aanvaardbaarheidsniveaus (ISO 23278:2015) (2e uitgave) NBN EN ISO 25760 Gasflessen - Operationele procedures voor het veilig verwijderen van kleppen van gasflessen (ISO 25760:2009) (1e uitgave) NBN EN ISO 28017/A1 Rubberslangen en -slangassemblages, met draad- of textielversterking, voor baggerdoeleinden - Specificatie (ISO 28017:2011/Amd 1:2015) (1e uitgave) NBN EN 50152-2 Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Vaste installaties - Bijzondere eisen voor schakelmaterieel voor gebruik met wisselspanning - Deel 2 : Scheiders, aardschakelaars en schakelaars met nominale spanning hoger dan 1 kV (3e uitgave) NBN EN 50341-2-20 Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV - Part 2-20 : National Normative Aspects (NNA) for ESTONIA (1e uitgave) NBN EN 50377-17-2 Connector sets and Interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 17-2 : Type FPFT (factory polished field terminated) simplex connector factory terminated with EN 60793-2-50 category B1.3 fibre and field mounted onto reinforced cable containing IEC 60793-2-50 category B1.3 or B6a1 or B6a 2 singlemode fibre (with restricted MFD), category C (1e uitgave) NBN EN 50393 Beproevingsmethoden en eisen voor garnituren voor distributiekabels met een nominale spanning van 0,6/1,0 (1,2) kV (3e uitgave) NBN EN 50411-2-10 Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 2-10 : Sealed fibre splice closures type 2, category G, for FTTH optical distribution networks (1e uitgave) NBN EN 50465 Gastoestellen - Brandstofcel gasverwarmingsapparatuur van nominale warmte input minder of gelijk aan 70 kW (2e uitgave) NBN EN 50607 Satellietsignaal distributie over een enkele coaxiale kabel - Tweede generatie (1e uitgave) NBN EN 55016-1-5 Specificatie voor meetapparatuur en meetmethoden voor radiostoringen en immuniteit - Deel 1-5 : Meetapparatuur voor radiostoringen en immuniteit - Specificaties en validatieprocedures voor CALTS en REFTS van 5 MHz tot 18 GHz (2e uitgave) NBN EN 55016-1-6 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-6 : Radio disturbance and immunity measuring apparatus - EMC antenna calibration (1e uitgave) NBN EN 60034-26/AC Roterende elektrische machines - Deel 26 : Gevolgen van asymmetrische spanningen voor de eigenschappen van kooiankermotoren (1e uitgave) NBN EN 60115-2 Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 2 : Sectional specification : Leaded fixed low power film resistors (2e uitgave) NBN EN 60118-4 Elektro-akoestiek - Hoortoestellen - Deel 4 : Ringleidingen voor de overdracht van audiofrequenties voor hoortoesteldoeleinden - Magnetische veldsterkte (3e uitgave) NBN EN 60318-3 Elektro-akoestiek - Simulators van het menselijk hoofd en oor Deel 3 : Akoestische koppeling voor het ijken van tegen-het-oor telefoons die worden gebruikt in audiometrie (2e uitgave) NBN EN 60335-2-11/A2 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-11 : Bijzondere eisen voor trommeldrogers (6e uitgave) NBN EN 60335-2-30/AC Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-30 : Bijzondere eisen voor toestellen voor ruimteverwarming (6e uitgave) NBN EN 60335-2-54/A1/AC Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-54 : Bijzondere eisen voor oppervlakreinigingstoestellen die werken met vloeistoffen of stoom (1e uitgave) NBN EN 60609-1 Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines -Cavitation pitting evaluation - Part 1 : Evaluation in reaction turbines, storage pumps and pump-turbines (1e uitgave) NBN EN 60645-1 Elektro-akoestiek - Audiometrische apparatuur - Deel 1 : Zuivere toon audiometers (3e uitgave) NBN EN 60695-11-10/AC Brandbaarheid van elektrotechnische producten - Deel 11-10 : Beproevingsvlammen - Beproevingsmethoden voor horizontale en verticale 50 W-vlammen (2e uitgave) NBN EN 60702-1/A1 Kabels met minerale isolatie en hun aansluitingen met een nominale spanning tot en met 750 V - Deel 1 : Kabels (2e uitgave) NBN EN 60702-2/A1 Kabels met minerale isolatie en hun aansluitingen met een toegekende spanning tot en met 750 V - Deel 2 : Aansluitingen (2e uitgave) NBN EN 60793-1-50 Optische vezels - Deel 1-50 : Meetmethoden - Vochtige-warmteproef (stationaire omstandigheden) (2e uitgave) NBN EN 60793-2-50/AC Optische vezels - Deel 2-50 : Productspecificaties - Groepsspecificatie voor klasse B enkelvoudige optische vezels (4e uitgave) NBN EN 60794-3 Optische vezelkabels - Deel 3 : Buitenkabels - Groepsspecificatie (4e uitgave) NBN EN 60794-3-10 Optische vezelkabels - Deel 3-10 : Kabels voor buiten - Groepsspecificatie voor optische telecommunicatiekabels in goten, ondergronds of bovengronds (3e uitgave) NBN EN 60974-1 Uitrusting voor booglassen - Deel 1 : Energiebronnen voor lassen (5e uitgave) NBN EN 60987 Kerncentrales - Instrumentatie en controle van belang voor de veiligheid - Eisen voor het ontwerp van computergestuurde systemen (2e uitgave) NBN EN 61000-2-4/AC Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 2-4 : Omgeving - Compatibiliteitsniveaus voor laagfrequente geleide storingen in industriële omgevingen (2e uitgave) NBN EN 61243-3/AC Onder spanning werken - Spanningzoekers - Deel 3 : Tweepolig type voor laagspanning (3e uitgave) NBN EN 61290-1 Optische versterkers - Beproevingsmethode - Deel 1 : Vermogens- en versterkingsparameters (1e uitgave) NBN EN 61300-2-50/AC Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-50 : Beproevingen - Weerstandsproef van optische vezelconnectoren met statische belasting - Monomodus en multimodus (1e uitgave) NBN EN 61300-2-51/AC Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-51 : Beproevingen - Beproeving van optische vezelconnectoren met aangelegde trekkracht - Monomodus en multimodus (1e uitgave) NBN EN 61300-3-50/AC Optische vezelverbindingselementen en passieve componenten - Basisbeproevings en meetprocedures - Deel 3-50 : Onderzoeken en metingen - Overspraak voor optische ruimte schakelaars (1e uitgave) NBN EN 61557-8 Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000 V wisselspanning en 1 500 V gelijkspanning - Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen - Deel 8 : Isolatiebewakingsinrichtingen voor IT-stelsels (3e uitgave) NBN EN 61557-9 Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1000 V a.c. en 1500 V d.c. - Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen - Deel 9 : Apparatuur voor het lokaliseren van isolatiefouten in IT-stelsels (3e uitgave) NBN EN 61754-4/AC Optische vezel verbindingselementen en passieve componenten - Optische vezel connectorverbindingen - Deel 4 : Connectorfamilie type SC (2e uitgave) NBN EN 61754-15/AC Optische vezelverbindingselementen en passieve componenten - Interfaces voor optische vezels - Deel 15 : Connectorfamilie type LSH (3e uitgave) NBN EN 61755-2-4 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces - Part 2-4 : Connection parameters of non-dispersion shifted single-mode physically contacting fibres - Non-angled for reference connection applications (1e uitgave) NBN EN 61755-2-5 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces - Part 2-5 : Connection parameters of non-dispersion shifted single-mode physically contacting fibres - Angled for reference connection applications (1e uitgave) NBN EN 61869-4/AC Meettransformatoren - Deel 4 : Aanvullende eisen voor gecombineerde transformatoren (2e uitgave) NBN EN 61918/AC Industriële communicatienetwerken - Installatie van communicatienetwerken in industriële gebouwen (2e uitgave) NBN EN 62019/A3 Elektrotechnisch installatiematerieel - Installatie-automaten en soortgelijk materieel voor huishoudelijk gebruik - Hulpcontacten (1e uitgave) NBN EN 62110/AC Elektrische en magnetische veldsterktes opgewekt door hoogspanningsgelijkstroomsystemen - Meetprocedures in relatie tot blootstelling aan de mens (1e uitgave) NBN EN 62137-4/AC Assemblagetechnologie voor elektronische componenten - Deel 4 : Overbelastingsbeproeving voor het solderen van oppervlakte reeks pakkettypes voor oppervlaktemontage apparaten (1e uitgave) NBN EN 62148-18 Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 18 : 40-Gbit/s serial transmitter and receiver components for use with the LC connector interface (1e uitgave) NBN EN 62241 Nuclear power plants - Main control room - Alarm functions and presentation (1e uitgave) NBN EN 62271-102/AC Hoogspanningsschakelmaterieel - Deel 102 : Hoogspanningswisselstroomscheidingsschakelaars en aardschakelaars (3e uitgave) NBN EN 62343-2 Dynamische modules - Deel 2 : Betrouwbaarheidskwalificatie (2e uitgave) NBN EN 62353 Medische elektrische toestellen - Periodiek testen en testen na reparatie van medische elektrische toestellen (2e uitgave) NBN EN 62489-1/A1 Elektro-akoestiek - Ringleidingen voor de overdracht van audiofrequenties voor hoortoesteldoeleinden - Deel 1 : Meetmethoden en het specificeren van de prestatie van onderdelen (1e uitgave) NBN EN 62607-3-1 Nanomanufacturing - Key control characteristics - Part 3-1 : Luminescent nanomaterials - Quantum efficiency (1e uitgave) NBN EN 62676-1-1/AC Videobewakingssystemen voor gebruik in beveiligingstoepassingen - Deel 1-1 : Systeemeisen - Algemeen (2e uitgave) NBN EN 62813 Lithium ion capacitors for use in electric and electronic equipment - Test methods for electrical characteristics (1e uitgave) NBN EN 300 119-6 Environmental Engineering (EE); European telecommunication standard for equipment practice; Part 6 : Engineering requirements for harmonized racks and cabinets with extended features (V1.1.1e uitgave) NBN EN 300 119-7 Environmental Engineering (EE); European telecommunication standard for equipment practice; Part 7 : Engineering requirements for Subracks in harmonized racks and cabinets with extended features (V1.1.1e uitgave) NBN EN 300 328 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);

Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques;

Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (V1.9.1e uitgave) NBN EN 300 392-12-22 Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12 : Supplementary services stage 3; Sub-part 22 : Dynamic Group Number Assignment (DGNA) (V1.4.1e uitgave) NBN EN 302 208-1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W and in the band 915 MHz to 921 MHz with power levels up to 4 W; - Part 1 : Technical requirements and methods of measurement (V2.1.1e uitgave) NBN EN 302 208-2 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W and in the band 915 MHz to 921 MHz with power levels up to 4 W; Part 2 : Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (V2.1.1e uitgave) NBN EN 302 307-2 Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation framing structure, channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications;

Part 2 : DVB-S2 Extensions (DVB-S2X) (V1.1.1e uitgave) NBN ISO 19600 Compliance managementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014) (1e uitgave) NBN ISO 39001 Managementsystemen voor de veiligheid van het wegverkeer (RTS) - Eisen met richtlijnen voor gebruik (ISO 39001:2012) (1e uitgave) 2. De normen afgeleid van de Europese normen (EN) zijn in principe beschikbaar in het Engels, het Frans en het Duits;de normen afgeleid van de internationale normen (ISO) zijn in principe beschikbaar in het Engels en in het Frans. 3. Deze normen zijn verkrijgbaar bij het Bureau voor normalisatie, Jozef II-straat 40 bus 6, 1000 Brussel, tegen betaling van hun prijs. 4. De normen : NBN EN 636+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 636, 2e uitgave NBN EN 1018+A1, 4e uitgave vervangt NBN EN 1018, 3e uitgave NBN EN 1330-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 1330-1, 1e uitgave NBN EN 1469, 2e uitgave vervangt NBN EN 1469, 1e uitgave NBN EN 1793-4, 1e uitgave vervangt NBN CEN/TS 1793-4, 1e uitgave NBN EN 1865-2+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 1865-2, 2e uitgave NBN EN 1865-3+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 1865-3, 1e uitgave NBN EN 3645-003, 2e uitgave vervangt NBN EN 3645-003, 1e uitgave NBN EN 12050-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 12050-1, 1e uitgave NBN EN 12050-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 12050-2, 1e uitgave NBN EN 12050-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 12050-3, 1e uitgave NBN EN 12050-4, 2e uitgave vervangt NBN EN 12050-4, 1e uitgave NBN EN 12057, 2e uitgave vervangt NBN EN 12057, 1e uitgave NBN EN 12058, 2e uitgave vervangt NBN EN 12058, 1e uitgave NBN EN 12480, 2e uitgave vervangt NBN EN 12480, 1e uitgave NBN EN 12480, 2e uitgave vervangt NBN EN 12480/A1, 1e uitgave NBN EN 12876, 3e uitgave vervangt NBN EN 12876, 2e uitgave NBN EN 12926, 3e uitgave vervangt NBN EN 12926, 2e uitgave NBN EN 12972, 3e uitgave vervangt NBN EN 12972, 2e uitgave NBN EN 13162+A1, 4e uitgave vervangt NBN EN 13162, 3e uitgave NBN EN 13163+A1, 4e uitgave vervangt NBN EN 13163, 3e uitgave NBN EN 13164+A1, 4e uitgave vervangt NBN EN 13164, 3e uitgave NBN EN 13165+A1, 4e uitgave vervangt NBN EN 13165, 3e uitgave NBN EN 13166+A1, 4e uitgave vervangt NBN EN 13166, 3e uitgave NBN EN 13167+A1, 4e uitgave vervangt NBN EN 13167, 3e uitgave NBN EN 13168+A1, 4e uitgave vervangt NBN EN 13168, 3e uitgave NBN EN 13169+A1, 4e uitgave vervangt NBN EN 13169, 3e uitgave NBN EN 13170+A1, 4e uitgave vervangt NBN EN 13170, 3e uitgave NBN EN 13171+A1, 4e uitgave vervangt NBN EN 13171, 3e uitgave NBN EN 13176, 3e uitgave vervangt NBN EN 13176, 2e uitgave NBN EN 13194, 3e uitgave vervangt NBN EN 13194, 2e uitgave NBN EN 13249+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 13249, 2e uitgave NBN EN 13250+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 13250, 2e uitgave NBN EN 13251+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 13251, 2e uitgave NBN EN 13252+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 13252, 2e uitgave NBN EN 13253+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 13253, 2e uitgave NBN EN 13254+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 13254, 2e uitgave NBN EN 13255+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 13255, 2e uitgave NBN EN 13256+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 13256, 2e uitgave NBN EN 13257+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 13257, 2e uitgave NBN EN 13265+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 13265, 2e uitgave NBN EN 13718-2, 3e uitgave vervangt NBN EN 13718-2, 2e uitgave NBN EN 13765+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 13765, 2e uitgave NBN EN 14399-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 14399-1, 1e uitgave NBN EN 14399-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 14399-2, 1e uitgave NBN EN 14399-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 14399-3, 1e uitgave NBN EN 14399-4, 2e uitgave vervangt NBN EN 14399-4, 1e uitgave NBN EN 14399-5, 2e uitgave vervangt NBN EN 14399-5, 1e uitgave NBN EN 14399-6, 2e uitgave vervangt NBN EN 14399-6, 1e uitgave NBN EN 14462, 3e uitgave vervangt NBN EN 14462+A1, 2e uitgave NBN EN 14468-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 14468-1, 1e uitgave NBN EN 14468-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 14468-2, 1e uitgave NBN EN 15030+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 15030, 2e uitgave NBN EN 16012+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 16012, 1e uitgave NBN EN 16069+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 16069, 1e uitgave NBN EN 16136, 2e uitgave vervangt NBN EN 16136, 1e uitgave NBN EN 16153+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 16153, 1e uitgave NBN EN 16523-1, 1e uitgave vervangt NBN EN 374-3, 2e uitgave NBN EN ISO 3098-1, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 3098-0, 1e uitgave NBN EN ISO 3459, 1e uitgave vervangt NBN EN 911, 2e uitgave NBN EN ISO 3503, 1e uitgave vervangt NBN EN 713, 1e uitgave NBN EN ISO 3679, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 3679, 1e uitgave NBN EN ISO 3679, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 3680, 1e uitgave NBN EN ISO 4528, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 4528, 1e uitgave NBN EN ISO 6141, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 6141, 1e uitgave NBN EN ISO 6508-1, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 6508-1, 2e uitgave NBN EN ISO 6508-2, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 6508-2, 2e uitgave NBN EN ISO 6508-3, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 6508-3, 2e uitgave NBN EN ISO 9687, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 9687, 1e uitgave NBN EN ISO 10439-1, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 10439, 1e uitgave NBN EN ISO 10439-2, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 10439, 1e uitgave NBN EN ISO 10439-3, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 10439, 1e uitgave NBN EN ISO 10439-4, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 10439, 1e uitgave NBN EN ISO 10447, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 10447, 1e uitgave NBN EN ISO 12625-9, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 12625-9, 1e uitgave NBN EN ISO 13844, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 13844, 1e uitgave NBN EN ISO 13845, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 13845, 1e uitgave NBN EN ISO 14323, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 14323, 1e uitgave NBN EN ISO 14534, 5e uitgave vervangt NBN EN ISO 14534, 4e uitgave NBN EN ISO 14931, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 14931, 1e uitgave NBN EN ISO 16396-1, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 1874-1, 2e uitgave NBN EN ISO 16995, 1e uitgave vervangt NBN EN 15105, 1e uitgave NBN EN ISO 17070, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 17070, 2e uitgave NBN EN ISO 17228, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 17228, 1e uitgave NBN EN ISO 19069-1, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 1873-1, 1e uitgave NBN EN ISO 23277, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 23277, 1e uitgave NBN EN ISO 23278, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 23278, 1e uitgave NBN EN 50152-2, 3e uitgave vervangt NBN EN 50152-2, 2e uitgave NBN EN 50393, 3e uitgave vervangt NBN EN 50393, 2e uitgave NBN EN 50465, 2e uitgave vervangt NBN EN 50465, 1e uitgave NBN EN 55016-1-5, 2e uitgave vervangt NBN EN 55016-1-5, 1e uitgave NBN EN 55016-1-5, 2e uitgave vervangt NBN EN 55016-1-5/A1, 1e uitgave NBN EN 60115-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 140100, 1e uitgave NBN EN 60118-4, 3e uitgave vervangt NBN EN 60118-4, 2e uitgave NBN EN 60318-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 60318-3, 1e uitgave NBN EN 60645-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 60645-4, 1e uitgave NBN EN 60645-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 60645-1, 2e uitgave NBN EN 60793-1-50, 2e uitgave vervangt NBN EN 60793-1-50, 1e uitgave NBN EN 60794-3, 4e uitgave vervangt NBN EN 60794-3, 3e uitgave NBN EN 60794-3-10, 3e uitgave vervangt NBN EN 60794-3-10, 2e uitgave NBN EN 60974-1, 5e uitgave vervangt NBN EN 60974-1, 4e uitgave NBN EN 60987, 2e uitgave vervangt NBN EN 60987, 1e uitgave NBN EN 61557-8, 3e uitgave vervangt NBN EN 61557-8, 2e uitgave NBN EN 61557-9, 3e uitgave vervangt NBN EN 61557-9, 2e uitgave NBN EN 62343-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 62343-2, 1e uitgave NBN EN 62353, 2e uitgave vervangt NBN EN 62353, 1e uitgave NBN EN 62676-1-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 50132-1, 1e uitgave

^