Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst
gepubliceerd op 07 april 2015

Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN/DTD B 03-004 Borstweringen van gebouwen (1e uitgave) NBN EN 1253-2 Afvoerputten voor g(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011135
pub.
07/04/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Bureau voor Normalisatie (NBN) Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004011453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 23/11/2004 numac 2004000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 december 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en van het artikel 29, tweede lid, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen sluiten betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaakte normen, kondigt dit Bureau de registratie aan van de hierna volgende Belgische normen : NBN/DTD B 03-004 Borstweringen van gebouwen (1e uitgave) NBN EN 1253-2 Afvoerputten voor gebouwen - Deel 2 : Dakafvoerputten en vloerputten zonder waterslot (3e uitgave) NBN EN 1371-2 Gieterijtechniek - Penetrantonderzoek - Deel 2 : Precisiegietstukken (2e uitgave) NBN EN 12930 Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen - Berekeningen (2e uitgave) NBN EN 13225 NL Geprefabriceerde betonproducten - Lijnvormige dragende elementen (2e uitgave) NBN EN 13243 Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor vervoer van personen - Elektrische installaties anders dan voor aandrijfsystemen (2e uitgave) NBN EN 13369 NL Algemene bepalingen voor geprefabriceerde betonproducten (3e uitgave) NBN EN 15207 Tanks voor transport van gevaarlijke goederen - Plug/contactdoos-verbinding en voedingskarakteristieken voor uitrusting in gevaarlijke gebieden, met een nominale voedingsspanning van 24 V (2e uitgave) NBN EN 15571 Machines en installaties voor de winning en bewerking van natuursteen - Veiligheid - Eisen voor oppervlakteafwerkingsmachines (1e uitgave) NBN EN 16440-1 Beproevingsmethoden voor koelinstallaties voor geïsoleerde middelen van vervoer - Deel 1 : Mechanische koelsystemen voorzien van verdamper met gedwongen luchtcirculatie en optionele verwarmingsvoorzieningen (1e uitgave) NBN EN 16601-00-01 Space systems - Glossary of terms (1e uitgave) NBN EN 16601-10 Space project management - Project planning and implementation (1e uitgave) NBN EN 16602-70-08 Space product assurance - Manual soldering of high-reliability electrical connections (1e uitgave) NBN EN 16602-70-09 Space product assurance - Measurements of thermo-optical properties of thermal control materials (1e uitgave) NBN EN 16602-70-10 Space product assurance - Qualification of printed circuit boards (1e uitgave) NBN EN 16602-70-11 Space product assurance - Procurement of printed circuit boards (1e uitgave) NBN EN 16602-70-13 Space product assurance - Measurements of the peel and pulloff strength of coatings and finishes using pressure-sensitive tapes (1e uitgave) NBN EN 16602-70-50 Space product assurance - Particles contamination monitoring for spacecraft systems and cleanrooms (1e uitgave) NBN EN 16602-70-53 Space product assurance - Materials and hardware compatibility tests for sterilization processes (1e uitgave) NBN EN 16603-10-04 Space engineering - Space environment (1e uitgave) NBN EN 16603-50-53 Space engineering - SpaceWire - CCSDS packet transfer protocol (1e uitgave) NBN EN 16603-70 Space engineering - Ground systems and operations (1e uitgave) NBN EN 16603-70-01 Space engineering - On-board control procedures (1e uitgave) NBN EN 16603-70-11 Space engineering - Space segment operability (1e uitgave) NBN EN 16603-70-31 Space engineering - Ground systems and operations - Monitoring and control data definition (1e uitgave) NBN EN ISO 9606-1 NL Het kwalificeren van lassers - Smeltlassen - Deel 1 : Staal (ISO 9606-1 : 2012, inclusief Cor 1 : 2012 en Cor 2 : 2013) (1e uitgave) NBN EN 50123-6/A1 Railtoepassingen - Gelijkstroomschakelinrichtingen voor vaste opstellingen - Deel 6 : Gelijkstroomschakelinrichtingen (2e uitgave) NBN EN 50160/A1 Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten (4e uitgave) NBN EN 50216-4 Toebehoren voor energietransformatoren en smoorspoelen - Deel 4 : Basisbenodigdheden (aardklemmen, aftap- en vulpluggen, thermometers, wielstel) (2e uitgave) NBN EN 50270 Elektromagnetische compatibiliteit - Elektrisch materieel voor de detectie en meting van brandbare gassen, giftige gassen of zuurstof (3e uitgave) NBN EN 50548/A2 Verdeeldozen voor fotovoltaïsche modules (1e uitgave) NBN EN 50561-1/AC Apparatuur en spanningssystemen voor communicatie over het lichtnet in laagspanningsinstallaties - Radiostoringseigenschappen - Deel 1 : Apparatuur voor thuisgebruik (1e uitgave) NBN EN 50625-2-1 Inzameling, logistiek en verwerkingseisen voor WEEE - Deel 2-1 : Verwerkingseisen voor lampen (1e uitgave) NBN EN 50636-2-107 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke toestellen - Deel 2-107 : Bijzondere eisen voor elektrisch aangedreven robotgrasmaaiers (1e uitgave) NBN EN 60071-5 Isolatie coördinatie - Deel 5 : Procedures voor hoogspanningsgelijkstroom-omzetstations (1e uitgave) NBN EN 60079-2 Explosieve atmosferen - Deel 2 : Bescherming van materieel door inwendige overdruk "p" (7e uitgave) NBN EN 60079-26 Explosieve atmosferen - Deel 26 : Materieel met materieelbeschermingsniveau (EPL) Ga (4e uitgave) NBN EN 60086-4 Droge batterijen - Deel 4 : Veiligheidsnorm van lithiumbatterijen (4e uitgave) NBN EN 60092-507 Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel 507 : Pleziervaartuigen (2e uitgave) NBN EN 60297-3-108 Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series - Part 3-108 : Dimensions of R-type subracks and plug-in units (1e uitgave) NBN EN 60335-2-23/A3 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-23 : Bijzondere eisen voor toestellen voor huid- en haarverzorging (5e uitgave) NBN EN 60335-2-31 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-31 : Bijzondere eisen voor wasemkappen en andere afzuigkappen (5e uitgave) NBN EN 60335-2-32/A2 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-32 : Bijzondere eisen voor massagetoestellen (5e uitgave) NBN EN 60335-2-76/A4 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-76 : Bijzondere eisen voor spanninggevers voor schrikdraadinstallaties (2e uitgave) NBN EN 60335-2-95 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2-95 : Bijzondere eisen voor aandrijfmechanismen voor verticaal bewegende garagedeuren voor woonhuizen (3e uitgave) NBN EN 60335-2-97/A3 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2-97 : Bijzondere eisen voor aandrijfmechanismen van rolluiken, zonneschermen, jaloezieën en soortgelijke uitrusting (2e uitgave) NBN EN 60335-2-103 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-103 : Bijzondere eisen voor poorten, deuren en ramen (2e uitgave) NBN EN 60598-1 Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen (10e uitgave) NBN EN 60704-2-1 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Bepaling van het luchtgeluid - Deel 2-1 : Bijzondere eisen voor stofzuigers (3e uitgave) NBN EN 60704-2-14/A1 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Bepaling van het luchtgeluid - Deel 2-14 : Bijzondere eisen voor koelkasten, bewaarkasten en -kisten (1e uitgave) NBN EN 60745-2-3/A3 Handgereedschap motoraandrijvende elektrisch gereedschap - Deel 2-3 : Bijzondere eisen voor slijpmachines, polijstmachines en schijfschuurmachines (4e uitgave) NBN EN 60865-1 Kortsluitstromen - Berekening van de werking - Deel 1 : Termen en definities en berekeningsmethoden (2e uitgave) NBN EN 60947-1/A2 Laagspanningsschakelaars - Deel 1 : Algemene richtlijnen (5e uitgave) NBN EN 61029-2-5/A1 Veiligheid van verplaatsbaar elektrisch gereedschap met motoraandrijving - Deel 2-5 : Bijzondere eisen voor bandzagen (2e uitgave) NBN EN 61082-1 Vervaardiging van documenten gebruikt in de elektrotechnologie - Deel 1 : Regels (5e uitgave) NBN EN 61195/A2 Fluorescentielampen met twee lampvoeten - Veiligheidsbepalingen (2e uitgave) NBN EN 61199/A2 Fluorescentielampen met één lampvoet - Veiligheidsbepalingen (3e uitgave) NBN EN 61207-6 Prestatie-eigenschappen van gas-analysatoren - Deel 6 : Fotometrische analysatoren (2e uitgave) NBN EN 61287-1/AC Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Vermogensomzetters aangebracht aan boord van rollend materieel - Deel 1 : Eigenschappen en beproevingsmethoden (3e uitgave) NBN EN 61340-4-4/A1 Elektrostatica - Deel 4-4 : Genormaliseerde beproevingsmethoden voor speciale toepassingen - Elektrostatische classificatie van flexibele stortgoedhouders (FIBC) (2e uitgave) NBN EN 61340-4-8 Elektrostatica - Deel 4-8 : Genormaliseerde beproevingsmethode voor specifieke toepassingen - Ontladingsbescherming - Zakken (1e uitgave) NBN EN 61439-5 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Deel 5 : Inrichtingen bestemd voor verdeelkasten in openbare netwerken (4e uitgave) NBN EN 61557-16 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 16 : Equipment for testing the effectiveness of the protective measures of electrical equipment and/or medical electrical equipment (1e uitgave) NBN EN 61730-1/A3 Veiligheidskwalificatie van fotovoltaïsche (PV) modules - Deel 1 : Eisen voor constructie (1e uitgave) NBN EN 62031/A2 LED modules voor algemene verlichting - Veiligheidseisen (1e uitgave) NBN EN 62053-24 Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 24 : Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1 S and 1) (1e uitgave) NBN EN 62115/A4 Elektrisch speelgoed - Veiligheid (3e uitgave) NBN EN 62196-1 Contactstoppen, contactdozen, voertuigcontactstoppen en voertuigcontactdozen - Het via een leiding opladen van elektrische voertuigen - Deel 1 : Algemene eisen (3e uitgave) NBN EN 62196-3 Contactstoppen, contactdozen, voertuigcontactstoppen en voertuigcontactdozen - Het via een leiding opladen van elektrische voertuigen - Deel 3 : Eisen aan afmetingen voor de aansluitbaarheid en uitwisselbaarheid voor met pennen en bussen uitgeruste aansluitmiddelen voor gebruik met wisselspanning en wisselstroom/gelijkstroomvoeding (1e uitgave) NBN EN 62351-3 Beheer van elektriciteitssystemen en bijbehorende uitwisseling van informatie - Data en communicatieveiligheid - Deel 3 : Communicatienetwerk en systeemveiligheid - Profielen inclusief TCP/IP (1e uitgave) NBN EN 62620 Oplaadbare cellen en batterijen met alkalische en andere niet-zuurhoudende elektrolyten - Oplaadbare lithium cellen en batterijen gebruikt in industriële toepassingen (1e uitgave) NBN EN 62656-1 Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 1 : Logical structure for data parcels (1e uitgave) NBN EN 62676-3 Videobewakingssystemen voor gebruik in beveiligingstoepassingen - Deel 3 : Analoge en digitale video-interfaces (1e uitgave) NBN EN 62682 Beheer van alarmsystemen voor de procesindustrie (1e uitgave) NBN EN 62734 Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - ISA 100.11a (1e uitgave) NBN EN 62744 Beschrijving van de toestand van objecten door grafische symbolen (1e uitgave) NBN EN 62798 Industrial electroheating equipment - Test methods for infrared emitters (1e uitgave) 2. De normen afgeleid van de Europese normen (EN) zijn in principe beschikbaar in het Engels, het Frans en het Duits;de normen afgeleid van de internationale normen (ISO) zijn in principe beschikbaar in het Engels en in het Frans. 3. Deze normen zijn verkrijgbaar bij het Bureau voor normalisatie, Jozef II-straat 40 bus 6, 1000 Brussel, tegen betaling van hun prijs.4. De normen : NBN EN 1371-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 1371-2, 1e uitgave NBN EN 12930, 2e uitgave vervangt NBN EN 12930, 1e uitgave NBN EN 13243, 2e uitgave vervangt NBN EN 13243, 1e uitgave NBN EN 15207, 2e uitgave vervangt NBN EN 15207, 1e uitgave NBN EN 16601-00-01, 1e uitgave vervangt NBN EN 13701, 1e uitgave NBN EN 16601-10, 1e uitgave vervangt NBN EN 13290-4, 1e uitgave NBN EN 16601-10, 1e uitgave vervangt NBN EN 13290-2, 1e uitgave NBN EN 16601-10, 1e uitgave vervangt NBN EN 13290-3, 1e uitgave NBN EN 16602-70-13, 1e uitgave vervangt NBN EN 14099, 1e uitgave NBN EN 16603-10-04, 1e uitgave vervangt NBN EN 14092, 1e uitgave NBN EN 16603-70, 1e uitgave vervangt NBN EN 14737-2, 1e uitgave NBN EN 16603-70, 1e uitgave vervangt NBN EN 14737-1, 1e uitgave NBN EN 50216-4, 2e uitgave vervangt NBN EN 50216-4, 1e uitgave NBN EN 50270, 3e uitgave vervangt NBN EN 50270, 2e uitgave NBN EN 60079-2, 7e uitgave vervangt NBN EN 60079-2, 6e uitgave NBN EN 60079-2, 7e uitgave vervangt NBN EN 61241-4, 1e uitgave NBN EN 60079-26, 4e uitgave vervangt NBN EN 60079-26, 3e uitgave NBN EN 60086-4, 4e uitgave vervangt NBN EN 60086-4, 3e uitgave NBN EN 60092-507, 2e uitgave vervangt EN 60092-507, 1e uitgave NBN EN 60335-2-31, 5e uitgave vervangt NBN EN 60335-2-31/A1, 4e uitgave NBN EN 60335-2-31, 5e uitgave vervangt NBN EN 60335-2-31/A2, 4e uitgave NBN EN 60335-2-31, 5e uitgave vervangt NBN EN 60335-2-31, 4e uitgave NBN EN 60335-2-95, 3e uitgave vervangt NBN EN 60335-2-95, 2e uitgave NBN EN 60335-2-103, 2e uitgave vervangt NBN EN 60335-2-103, 1e uitgave NBN EN 60335-2-103, 2e uitgave vervangt NBN EN 60335-2-103/A1, 1e uitgave NBN EN 60598-1, 10e uitgave vervangt NBN EN 60598-1, 9e uitgave NBN EN 60704-2-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 60704-2-1, 2e uitgave NBN EN 60865-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 60865-1, 1e uitgave NBN EN 61082-1, 5e uitgave vervangt NBN EN 61082-1, 4e uitgave NBN EN 61207-6, 2e uitgave vervangt NBN EN 61207-6, 1e uitgave NBN EN 61439-5, 4e uitgave vervangt NBN EN 61439-5, 3e uitgave NBN EN 62196-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 62196-1/A1, 2e uitgave NBN EN 62196-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 62196-1, 2e uitgave NBN EN 62196-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 62196-1/A2, 1e uitgave 5.De registratie van de volgende Belgische norm wordt ingetrokken : NBN EN 61691-3-2, 1e uitgave 6. Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 september 2014, pagina 72695, dient de aankondiging van de registratie van de Belgische norm NBN EN 45502-2-9 Leidraad voor aanbestedingen van installaties voor elektriciteitscentrales - Deel 2-9 : Elektrische inrichtingen - Kabelsystemen (1e uitgave) vervangen te worden door NBN EN 45510-2-9 Leidraad voor aanbestedingen van installaties voor elektriciteitscentrales - Deel 2-9 : Elektrische inrichtingen - Kabelsystemen (1e uitgave)

^