Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst
gepubliceerd op 30 april 2014

Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale B Deze overdracht treedt in werking op 31 maart 2014. Overeenkomstig artikel 76 van de wet van 9 j(...)

bron
nationale bank van belgie
numac
2014003148
pub.
30/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

NATIONALE BANK VAN BELGIE


Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank van België toestemming verleend, tijdens zijn zitting van 25 maart 2014, voor de overdracht van al de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Tak 21-verzekeringspolissen met het label "VAP Zenito" of "Toppensioen Zenito" die worden beheerd door de verzekeringsbemiddelaar "Zenito Aanvullend Pensioen CVBA" (verzekeringsagent ingeschreven onder FSMA nr. 067367 A) met inbegrip van de tijdelijke overlijdensverzekeringen en verzekeringen tegen het risico van invaliditeit die aanvullend bij vermelde verzekeringen zijn gesloten, van de verzekeringsonderneming naar Belgisch recht "FIDEA NV", met maatschappelijke zetel in de Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, aan de verzekeringsonderneming naar Belgisch recht "KBC Verzekeringen NV", met maatschappelijke zetel Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven.

Deze overdracht treedt in werking op 31 maart 2014.

Overeenkomstig artikel 76 van de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten is deze overdracht tegenstelbaar aan de verzekeringsnemers, de verzekerden en alle betrokken derden vanaf publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 1 april 2014.

De Gouverneur, L. COENE

^