Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst
gepubliceerd op 28 augustus 2013

Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 71-3 Veiligheid van speelgoed - Deel 3 : Migratie van bepaalde elementen (4e uitgave) (...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011428
pub.
28/08/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Bureau voor Normalisatie (NBN) Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004011453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004000590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaakte normen, kondigt dit Bureau de registratie aan van de hierna volgende Belgische normen : NBN EN 71-3 Veiligheid van speelgoed - Deel 3 : Migratie van bepaalde elementen (4e uitgave) NBN EN 71-5 Veiligheid van speelgoed - Deel 5 : Scheikundig speelgoed (sets) anders dan scheikundedozen (2e uitgave) NBN EN 71-12 Veiligheid van speelgoed - Deel 12 : N-nitrosamines en N-nitroseerbare stoffen (1e uitgave) NBN EN 196-2 Beproevingsmethoden voor cement - Deel 2 : Chemische analyse van cement (4e uitgave) NBN EN 415-6 Veiligheid van verpakkingsmachines - Deel 6 : Palletwikkelmachines (3e uitgave) NBN EN 495-5 Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van de plooibaarheid bij lage temperatuur - Deel 5 : Kunststof en rubber dakbanen voor waterafdichtingen (2e uitgave) NBN EN 539-2 Kleidakpannen - Bepaling van de fysische eigenschappen - Deel 2 : Beproeving van de vorstbestandheid (3e uitgave) NBN EN 748 Sportveldtoestellen - Voetbaldoelen - Functionele en veiligheidseisen, beproevingsmethoden (4e uitgave) NBN EN 845-1 Voorschriften voor metselwerktoebehoren - Deel 1 : Spouwhaken, bandstaal, balkschoenen en kraagijzers (3e uitgave) NBN EN 845-2 Voorschriften voor metselwerktoebehoren - Deel 2 : Lateien (3e uitgave) NBN EN 845-3 Voorschriften voor metselwerktoebehoren - Deel 3 : Lintvoegwapening van staal (4e uitgave) NBN EN 901 Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumhypochloriet (3e uitgave) NBN EN 1018 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Calciumcarbonaat (3e uitgave) NBN EN 1304 Keramische dakpannen en hulpstukken - Definities en productspecificaties (3e uitgave) NBN EN 1360 Rubberslangen en -slangassemblages voor brandstofzuilen met telwerk - Specificatie (3e uitgave) NBN EN 1429 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Bepaling van de zeefrest van bitumenemulsies, en bepaling van de opslagstabiliteit door zeven (3e uitgave) NBN EN 1499 Chemische desinfectantia en antiseptica - Hygiënische/desinfecterende handwas - Testmethode en eisen (fase 2/stap 2) (2e uitgave) NBN EN 1500 Chemische desinfectantia en antiseptica - Hygiënische/desinfecterende handwas - Testmethode en eisen (fase 2/stap 2) (2e uitgave) NBN EN 1650+A1 Chemische desinfectantia en antiseptica - Kwantitatieve suspensieproef voor de bepaling van de fungicide of gistdodende werking van chemische desinfectantia en antiseptica gebruikt in de voedingsmiddelen-, industriële, huishoudelijke en institutionele sector - Beproevingsmethode en eisen (fase 2, stap 1) (3e uitgave) NBN EN 1844 Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van de weerstand tegen ozon - Kunststof en rubber dakbanen voor waterafdichtingen (2e uitgave) NBN EN 1866-3 Verrijdbare blustoestellen - Deel 3 : Eisen voor de montage, vervaardiging en de drukweerstand van CO2-blustoestellen die in overeenstemming zijn met de eisen van EN 1866-1 (1e uitgave) NBN EN 1870-10 Veiligheid van houtbewerkingsmachines - Cirkelzagen - Deel 10 : Enkelbladige automatische en semi-automatische afkortzaagmachines met een zaagblad (3e uitgave) NBN EN 1932 Zonneschermen en luiken - Weerstand tegen windbelastingen - Beproevingsmethode en prestatiekenmerken (2e uitgave) NBN EN 1990/A1 NL Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp - Bijlage A2 : Toepassing voor bruggen (+ AC:2010) (1e uitgave) NBN EN 1991-2 NL Eurocode 1 : Belastingen op constructies - Deel 2 : Verkeersbelasting op bruggen (+ AC:2010) (1e uitgave) NBN EN 1991-3 NL Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 3 : Belastingen veroorzaakt door kranen en machines (+ AC:2012) (1e uitgave) NBN EN 1998-6 NL Eurocode 8 : Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 6 : Torens, masten en schoorstenen (1e uitgave) NBN EN 3646-004 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, bayonet coupling, operating temperature 175 ° C or 200 ° C continuous - Part 004 : Receptacle, jam-nut mounting - Product standard (2e uitgave) NBN EN 3864 Aerospace series - Non-metallic materials - Glass transparencies - Test methods - Determination of modulus of rupture (1e uitgave) NBN EN 4701-002 Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, modular, operating temperature 125 ° C, for EN 4531-101 contacts - Part 002 : Material (1e uitgave) NBN EN 4701-003 Aerospace series - Connectors, optical, rectangular, modular, operating temperature 125 ° C, for EN 4531-101 contacts - Part 003 : Module series 2 - Product standard (1e uitgave) NBN EN 10209 Koudgewalste platte producten van laagkoolstofstaal om te emailleren - Technische leveringsvoorwaarden (2e uitgave) NBN EN 12174 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumhexafluorosilicaat (3e uitgave) NBN EN 12175 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Hexafluorokiezelzuur (3e uitgave) NBN EN 12311-2 Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van de eigenschappen bij trekbelasting - Deel 2 : Kunststof en rubber banen voor waterafdichting van daken (3e uitgave) NBN EN 12316-2 Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bepaling van de afpelweerstand van verbindingen - Deel 2 : Kunststof en rubber dakbanen voor waterafdichtingen (2e uitgave) NBN EN 12566-3+A2 Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot 50 IE - Deel 3 : Vooraf en/of ter plaatse geassembleerde afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater (3e uitgave) NBN EN 12620 Toeslagmateriaal voor beton (3e uitgave) NBN EN 12697-3 Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 3 : Terugwinning van bitumen : Rotatieverdamper (3e uitgave) NBN EN 12732 Gasvoorzieningssystemen - Lassen van stalen leidingen - Functionele eisen (2e uitgave) NBN EN 12871 Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van de prestatiekenmerken van dragende platen voor gebruik in vloeren, muren en daken (3e uitgave) NBN EN 12911 Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Mangaangroenzand (3e uitgave) NBN EN 13043 Toeslagmaterialen voor bitumineuze mengsels en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden (2e uitgave) NBN EN 13139 Toeslagmaterialen voor mortel (2e uitgave) NBN EN 13231-1 Spoorwegtoepassingen - Bovenbouw - Aanvaarding van werk - Deel 1 : Werk aan geballast spoor - Lopend spoor, wissels en kruisingen (2e uitgave) NBN EN 13242 Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor burgerlijke bouwkunde en wegenbouw (3e uitgave) NBN EN 13330 Luiken - Slag met een hard vallichaam en voorkomen van toegang - Beproevingsmethoden (2e uitgave) NBN EN 13374 Tijdelijke randbeschermingssystemen - Productspecificatie, beproevingsmethoden (2e uitgave) NBN EN 13381-4 Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de brandwerendheid van constructie-onderdelen - Deel 4 : Passieve bescherming aangebracht op stalen constructiedelen (2e uitgave) NBN EN 13381-8 Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de brandwerendheid van constructie-onderdelen - Deel 8 : Reagerende bescherming aangebracht op stalen constructiedelen (2e uitgave) NBN EN 13383-1 Waterbouwsteen - Deel 1 : Specificatie (2e uitgave) NBN EN 13383-2 Waterbouwsteen - Deel 2 : Beproevingsmethoden (2e uitgave) NBN EN 13418 Machines voor rubber en kunststoffen - Opwikkelmachines voor film of plaat - Veiligheidseisen (3e uitgave) NBN EN 13450 Toeslagmaterialen voor spoorwegballast (2e uitgave) NBN EN 13483 Rubber en kunststof slangen en slangassemblages met dampretouropvang voor brandstofzuilen met telwerk - Specificatie (2e uitgave) NBN EN 13603 Koper en koperlegeringen - Beproevingsmethoden voor het beoordelen van beschermende deklagen van tin voor getrokken rond koperdraad voor elektrische doeleinden (2e uitgave) NBN EN 13757-3 Communicatiesysteem voor meters en het op afstand lezen van meters - Deel 3 : Specifieke toepassingslaag (2e uitgave) NBN EN 13776 LPG uitrusting en toebehoren - Vul- en losprocedures voor tankwagens voor het wegvervoer van LPG (2e uitgave) NBN EN 13808 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk voor de specificatie van kationische bitumenemulsies (2e uitgave) NBN EN 13906-2 Cilindrische schroefveren gemaakt van ronde draad en staaf - Berekening en ontwerp - Deel 2 : Trekveren (2e uitgave) NBN EN 14080 Houtconstructies - Gelijmd gelamineerd hout en gelijmd massief hout - Eisen (2e uitgave) NBN EN 14125 Thermoplastische leidingen en soepele metalen leidingen voor ondergrondse installaties voor benzinepompen (2e uitgave) NBN EN 14141 Afsluiters voor transport van aardgas in pijpleidingen - Prestatie-eisen en beproeving (2e uitgave) NBN EN 14214 NL Brandstoffen voor wegvoertuigen - Vetzuurmethylesters (FAME) voor dieselmotoren en verwarmingstoepassingen - Eisen en beproevingsmethoden (inclusief Belgische nationale bijlage) (4e uitgave) NBN EN 14227-1 Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 1 : Met cement gebonden mengsels van korrelvormige materialen (2e uitgave) NBN EN 14227-2 Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 2 : Met slak gebonden mengsels van korrelvormige materialen (2e uitgave) NBN EN 14227-3 Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 3 : Met vliegas gebonden mengsels van korrelvormige materialen (2e uitgave) NBN EN 14227-4 Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 4 : Vliegas voor hydraulisch gebonden mengsels (2e uitgave) NBN EN 14227-5 Hydraulisch gebonden mengsels - Specificaties - Deel 5 : Met hydraulische wegbindmiddelen gebonden mengsels van korrelvormige materialen (2e uitgave) NBN EN 14422 Verbindingsassemblages met klemmen voor LPG transportslangen (2e uitgave) NBN EN 14423 Verbindingsassemblages met klemmen voor stoomslangen met een druk tot 18 bar (2e uitgave) NBN EN 14424 Slangkoppelingen met schroefhulzen (2e uitgave) NBN EN 14584 Niet-destructief onderzoek - Akoestische emissie - Onderzoek van metalen drukapparatuur gedurende proeftesten - Plaatsing in het vlak van AE bronnen (2e uitgave) NBN EN 14783 Volledig ondersteunde staalplaat en band voor dakbedekking, binnen- en buitenbekledingselementen - Productspecificatie en eisen (2e uitgave) NBN EN 15031 Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater - Coagulanten op basis van aluminium (2e uitgave) NBN EN 15037-4+A1 Geprefabriceerde betonproducten - Combinatievloeren - Deel 4 : Geëxpandeerde polystyreenblokken (2e uitgave) NBN EN 15037-5 Geprefabriceerde betonproducten - Combinatievloeren - Deel 5 : Lichte blokken voor eenvoudige bekisting (1e uitgave) NBN EN 15072 Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater - Natriumdichloorisocyanuraat, watervrij (3e uitgave) NBN EN 15073 Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater - Natriumdichloorisocyanuraat, dihydraat (3e uitgave) NBN EN 15075 Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater - Natriumwaterstofcarbonaat (2e uitgave) NBN EN 15076 Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater - Natriumhydroxide (2e uitgave) NBN EN 15077 Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater - Natriumhypochloriet (2e uitgave) NBN EN 15078 Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater - Zwavelzuur (2e uitgave) NBN EN 15085-1+A1 Spoorwegtoepassingen - Lassen van spoorwegvoertuigen en onderdelen - Deel 1 - Algemeen (2e uitgave) NBN EN 15213-2 Intelligente transportsystemen - Systemen voor het terugvinden van gestolen wegvoertuigen - Deel 2 : Algemene berichtelementen voor statusmelding (1e uitgave) NBN EN 15213-1 Intelligente transportsystemen - Systemen voor het terugvinden van gestolen wegvoertuigen - Deel 1 : Referentie-architectuur en terminologie (1e uitgave) NBN EN 15213-3 Intelligente transportsystemen - Systemen voor het terugvinden van gestolen wegvoertuigen - Deel 3 : Interface- en systeemeisen voor communicatie op korte afstand (1e uitgave) NBN EN 15213-4 Intelligente transportsystemen - Systemen voor het terugvinden van gestolen wegvoertuigen - Deel 4 : Interface- en systeemeisen voor communicatie op lange afstand (1e uitgave) NBN EN 15213-5 Intelligente transportsystemen - Systemen voor het terugvinden van gestolen wegvoertuigen - Deel 5 : Berichten-interface (1e uitgave) NBN EN 15273-1 Spoorwegtoepassingen - Omgrenzingsprofiel - Deel 1 : Algemeen - Gemeenschappelijke regels voor infrastructuur en rollend materieel (2e uitgave) NBN EN 15273-2 Spoorwegtoepassingen - Omgrenzingsprofiel - Deel 2 : Omgrenzingsprofiel van het rollend materieel (2e uitgave) NBN EN 15273-3 Spoorwegtoepassingen - Omgrenzingsprofielen - Deel 3 : Vrijeruimteprofiel (2e uitgave) NBN EN 15286 Agglomeraattegels - Platen en tegels voor de afwerking van muren (binnen en buiten) (1e uitgave) NBN EN 15322 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Raamwerk voor de specificatie van vloeibitumen (2e uitgave) NBN EN 16025-1 Materialen voor de thermische en/of geluidisolatie van gebouwen - Gebonden EPS ballast - Deel 1 : Eisen voor fabrieksmatig voorgemengde droge EPS pleister (1e uitgave) NBN EN 16025-2 Materialen voor de thermische en/of geluidisolatie van gebouwen - Gebonden EPS ballast - Deel 2 : Verwerking van fabrieksmatig voorgemengde droge EPS pleister (1e uitgave) NBN EN 16129 Drukregelaars, automatische omschakelapparatuur met een maximale gereglementeerde druk van 4 bar, en een maximale capaciteit van 150 kg/h, bijbehorende veiligheidsapparatuur en -adapters voor butaan, propaan en hun mengsels (1e uitgave) NBN EN 16205 Laboratoriummeting van loopgeluid op vloeren (1e uitgave) NBN EN 16236 Conformiteitsbeoordeling van aggregaten - Initiële typebeproeving en fabrieksproductiecontrole (1e uitgave) NBN EN 16329 Diesel en huisbrandolie - Bepaling van de laagste temperatuur waarbij de olie nog filtreerbaar is - Methode op basis van lineaire afkoeling van het warmtebad (1e uitgave) NBN EN 16245-2 Vezelversterkte kunststofcomposieten - Verklaring van de grondstofkenmerken - Deel 2 : Specifieke eisen voor hars, vulcanisering, toevoegingen en versterkers (1e uitgave) NBN EN 16245-3 Vezelversterkte kunststofcomposieten - Verklaring van de grondstofkenmerken - Deel 3 : Specifieke eisen voor de vezel (1e uitgave) NBN EN 16245-5 Vezelversterkte kunststofcomposieten - Verklaring van de grondstofkenmerken - Deel 5 : Specifieke eisen voor kernmaterialen (1e uitgave) NBN EN 16313 Verbindingen voor verwarmings- en koelinstallaties - Afkoppelbare verbinding met cilindrische buitendraad G 3/4 A en binnenkegel (1e uitgave) NBN EN 16337 Onderdelen voor meubilair - Sterkte en draagvermogen van de plankondersteuning (1e uitgave) NBN EN 16342 Cosmetica - Analyse van cosmeticaproducten - Kwantitatieve bepaling van zinkpyrithion, pirocton olamine en climbazole in cosmetische anti-roosproducten die oppervlakte-actieve stoffen bevatten (1e uitgave) NBN EN 16343 Cosmetica - Analyse van cosmeticaproducten - Bepaling van 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC) in cosmeticabereidingen, LC-MS methoden (1e uitgave) NBN EN 16348 Gasinfrastructuur - Veiligheidsmanagementsystemen (SMS) voor gastransmissie-infrastructuur en Buisleiding Integriteits Management Systemen (PIMS) voor gastransmissiebuisleidingen - Functionele eisen (1e uitgave) NBN EN ISO 105-B02 Textiel - Beproeving van de kleurechtheid - Deel B02 : Kleurechtheid bij kunstlicht : Proef met xenonbooglamp (ISO 105-B02:2013) (3e uitgave) NBN EN ISO 1797-3 Tandheelkunde - Schaften voor roterende instrumenten - Deel 3 : Schaften van keramiek (ISO 1797-3:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 3164 Grondverzetmachines - Laboratoriumevaluaties met betrekking tot beschermende constructies - Specificaties voor afbuiging-beperkend volume (ISO 3164:2013) (4e uitgave) NBN EN ISO 3452-1 Niet-destructief onderzoek - Penetrantonderzoek - Deel 1 : Algemene beginselen (ISO 3452-1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 3826-1 Opvouwbare containers van kunststof voor menselijk bloed en bloedbestanddelen - Deel 1 : Conventionele containers (ISO 3826-1:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 4254-1 Landbouwmachines - Veiligheid - Deel 1 : Algemene eisen (ISO 4254-1:2013) (3e uitgave) NBN EN ISO 4491-4 Metaalpoeders - Bepaling van het zuurstofgehalte door reductiemethoden - Deel 4 : Totale zuurstofgehalte door reductie-extractie (ISO 4491-4:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 5536 Melkvetproducten - Bepaling van het watergehalte - Karl Fischermethode (ISO 5536:2009) (1e uitgave) NBN EN ISO 6847 Lastoevoegmaterialen - Het leggen van een plaatje van lasmetaal voor chemische analyse (ISO 6847:2013) (3e uitgave) NBN EN ISO 7622-1 Staalkoord-transportbanden - Trekproef in de lengterichting - Deel 1 : Meting van de rek (ISO 7622-1:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 8094 Staalkoord-transportbanden - Hechting van de deklaag aan de koordlaag (EN ISO 8094:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 9233-1 Kaas, kaaskorst en smeltkaas - Bepaling van het natamycinegehalte - Deel 1 : Moleculaire absorptiespectrometriemethode voor de kaaskorst (ISO 9233-1:2007, inclusief Amd 1:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 9233-2 Kaas, kaaskorst en smeltkaas - Bepaling van het natamycinegehalte - Deel 2 : Methode met hogeprestatievloeistofchromatografie voor kaas, kaaskorst en smeltkaas (ISO 9233-2:2007, inclusief Amd 1:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 11137-2 Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Bestraling - Deel 2 : Vaststellen van de sterilisatiedosering (ISO 11137-2:2013) (5e uitgave) NBN EN ISO 11297-1 Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drainage- en drukrioleringsnetwerken - Deel 1 : Algemeen (ISO 11297-1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 11297-3 Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drainage- en drukrioleringsnetwerken - Deel 3 : Voeringen met nauwsluitende leidingen (ISO 11297-3:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 11439 Gasflessen - Hogedrukflessen voor de opslag in wegvoertuigen van aardgas als brandstof (ISO 11439:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 11664-3 Kleurmeting - Deel 3 : CIE tristimuluswaarden (ISO 11664-3:2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 12570/A1 Thermische en vochtwerende eigenschappen van bouwmaterialen en -producten - Bepaling van het vochtgehalte door drogen bij verhoogde temperatuur - Amendement 1 (ISO 12570:2000/Amd 1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 12779 Lactose - Bepaling van het watergehalte - Karl Fischer methode (ISO 12779:2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 12932 Lassen - Hybride laser-booglassen van staal, nikkel en nikkellegeringen - Kwaliteitsniveaus voor onvolkomenheden (ISO 12932:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 13356 Chirurgische implantaten - Keramische materialen op basis van met yttriumoxide gestabiliseerd tetragonaal zirconium (Y-TZP) (ISO 13356:2008) (1e uitgave) NBN EN ISO 13408-1/A1 Aseptisch verwerken van producten in de gezondheidszorg - Deel 1 : Algemene eisen (ISO 13408-1:2008/Amd 1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 13408-6/A1 Aseptisch verwerken van producten in de gezondheidszorg - Deel 6 : Isolatiesystemen (ISO 13408-6:2005/Amd 1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 13517 Metaalpoeders - Bepaling van de stroomsnelheid door middel van een gekalibreerde trechter (Gustavsson stroommeter)(ISO 13517:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 13686 Aardgas - Kwaliteitsaanduiding (ISO 13686:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 15197 In vitro diagnostische testsystemen - Eisen voor bloedglucose-monitoringsystemen voor zelftesten ten behoeve van het reguleren van diabetes mellitus (ISO 15197:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 15614-14 Het beschrijven en kwalificeren van lasprocedures voor metallische materialen - Lasmethodebeproeving - Deel 14 : Laser-hybride booglassen van staalsoorten, nikkel en nikkellegeringen (ISO 15614-14:2013) (1e usb uitgave) NBN EN ISO 16231-1 Zelfrijdende landbouwmachines - Beoordeling van de stabiliteit - Deel 1 : Beginselen (ISO 16231-1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 17130 Leer - Fysische en mechanische beproevingen - Bepaling van de maatveranderingen (ISO 17130:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 17380 Bodemkwaliteit - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan eenvoudig vrij te maken cyanide - Continue doorstroomanalyse (ISO 17380:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 17502 Leer - Bepaling van de oppervlaktereflectie (ISO 17502:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 19232-1 Niet-destructief onderzoek - Beeldkwaliteit van radiografische afbeeldingen - Deel 1 : Bepaling van de beeldkwaliteitswaarde met behulp van draadindicatoren (ISO 19232-1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 19232-2 Niet-destructief onderzoek - Beeldkwaliteit van radiografische afbeeldingen - Deel 2 : Bepaling van de beeldkwaliteitswaarde met behulp van stap/gat-type beeldkwaliteitsindicatoren (ISO 19232-2:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 19232-3 Niet-destructief onderzoek - Beeldkwaliteit van radiografische afbeeldingen - Deel 3 : Beeldkwaliteitsklassen (ISO 19232-3:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 19232-4 Niet-destructief onderzoek - Beeldkwaliteit van radiografische afbeeldingen - Deel 4 : Experimentele beoordeling van beeldkwaliteitswaarden en beeldkwaliteitstabellen (ISO 19232-4:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 19232-5 Niet-destructief onderzoek - Beeldkwaliteit van radiografische afbeeldingen - Deel 5 : Bepaling van de beeldonscherptewaarde met behulp van duplex-draadtype beeldkwaliteitsindicatoren (ISO 19232-5:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 19901-7 Aardolie- en aardgasindustrie - Bijzondere eisen voor buitengaatse constructies - Deel 7 : Systemen voor het positie bewaren voor drijvende buitengaatse constructies en verplaatsbare buitengaatse eenheden (ISO 19901-7:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 19932-1 Apparatuur voor gewasbescherming - Rugspuiten - Deel 1 : Veiligheids- en milieu-eisen (ISO 19932-1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 19932-2 Apparatuur voor gewasbescherming - Rugspuiten - Deel 2 : Beproevingsmethoden (ISO 19932-2:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 20857 Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Droogwarmte - Eisen voor de ontwikkeling, validatie en routinecontrole van een industriële sterilisatie voor medische hulpmiddelen (ISO 20857:2010) (1e uitgave) NBN EN ISO 21549-1 Medische informatica - Gegevens op de patiëntgezondheidskaart - Deel 1 : Algemene structuur (ISO 21549-1:2013) (2e uitgave) NBN EN ISO 24276/A1 Voedingsmiddelen - Analysemethoden voor de detectie van genetisch gemodificeerde organismen en afgeleide producten - Algemene eisen en definities (ISO 24276:2006/Amd 1:2013) (1e uitgave) NBN EN ISO 29022 Tandheelkunde - Adhesie - Schuifsterktebeproeving op monsters met gekerfde rand (ISO 29022:2013) (1e uitgave) NBN EN 50411-3-6 Organisatiemodules en glasvezelverbindingsdozen aan te wenden in de glasvezelcommunicatiesystemen - Productspecificaties - Deel 3-6 : Multimodes mechanische vezels geïnstalleerd in externe beschermde omgeving (Cat U) (1e uitgave) NBN EN 60061-1/A23 Lampvoeten en -houders alsmede kalibers voor controle van uitwisselbaarheid en veiligheid - Deel 1 : Lampvoeten (2e uitgave) NBN EN 60061-2/A24 Lampvoeten en -houders alsmede kalibers voor controle van uitwisselbaarheid en veiligheid - Deel 2 : Lamphouders (2e uitgave) NBN EN 60061-3/A24 Lampvoeten en -houders alsmede kalibers voor controle van uitwisselbaarheid en veiligheid - Deel 3 : Kalibers (2e uitgave) NBN EN 60068-2-55 Klimatologische en mechanische beproevingen van elektrotechnisch materieel - Deel 2-55 : Beproevingsmethoden - Proef Ee met leidraad - Beproeving met losse vracht, stuiten inbegrepen (2e uitgave) NBN EN 60068-2-65 Omgevingsproeven - Deel 2 : Beproevingsmethoden - Proef Fg : Trillingen, akoestisch opgewekt (2e uitgave) NBN EN 60422 Minerale isolatie-oliën bestemd voor elektrotechnische uitrusting - Richtlijnen voor de controle en het onderhoud (2e uitgave) NBN EN 60512-28-100 Connectoren voor elektronische apparatuur - Beproevings- en meetmethoden - Deel 28-100 : Signaalintegriteitstesten tot 1000 MHz op de connectoren volgens reeks IEC 60603-7 - Proeven 28a tot en met 28g (1e uitgave) NBN EN 60670-1/A2 Dozen en omhulsels voor elektrisch installatiematerieel voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties - Deel 1 : Algemene eisen (1e uitgave) NBN EN 60670-24 Dozen en omhulsels voor elektrisch installatiematerieel voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties - Deel 24 : Bijzondere eisen voor omhulsels van toestellen voor huisbeveiliging en soortgelijke energieverbruikende toestellen (1e uitgave) NBN EN 60793-1-42 Optische vezels - Deel 1-42 : Meet- en beproevingsmethoden - Chromatische dispersie (3e uitgave) NBN EN 60810/A2 Lampen voor wegvoertuigen - Prestatie-eisen (3e uitgave) NBN EN 60934/A2 Toestelbeveiligingsschakelaars (3e uitgave) NBN EN 61161 Ultrasone technologie - Meten van vermogen - Stralingskracht en prestatie-eisen (3e uitgave) NBN EN 61169-42 Hoogfrequentieconnectoren - Deel 42 : Groepsspecificatie voor coaxiale hoogfrequentconnectors met snelle vergrendeling, reeks CQN (1e uitgave) NBN EN 61587-3 Mechanische constructies voor elektronische apparatuur - Beproevingen voor IEC 60917 en IEC 60297 - Deel 3 : Elektromagnetische afschermingsbeproevingen voor kasten, rekken en laden (2e uitgave) NBN EN 61689 Ultrageluid - Fysiotherapiesystemen - Prestatie-eisen en meetmethoden in het frequentiegebied van 0,5 MHz tot 5 MHz (3e uitgave) NBN EN 61788-16 Supergeleiding - Deel 16 : Elektronische karakteristieke metingen - Oppervlakteweerstand van supergeleiders voor microgolven afhankelijk van het vermogen (1e uitgave) NBN EN 61788-17 Supergeleiding - Deel 17 : Elektronische karakteristieke metingen - Lokale kritische stroomdichtheid en haar verdeling in de supergeleidende films van grote ruimte (1e uitgave) NBN EN 61924-2 Maritieme navigatie- en radiocommunicatie-apparatuur en systemen - Geïntegreerde navigatiesystemen - Deel 2 : Modulaire structuur voor INS - Operationele en functioneringseisen, beproevingsmethoden en vereiste beproevingsresultaten (1e uitgave) NBN EN 62037-2 RF- en microgolf passieve apparaten, intermodulaire niveaumeting - Deel 2 : Passieve intermodulatiemeting in coaxiale kabelgroeperingen (1e uitgave) NBN EN 62037-5 RF- en microgolf passieve apparaten, intermodulatie niveaumeting - Deel 5 : Passieve intermodulatiemeting in filters (vervangt gedeeltelijk NBN EN 62037) (1e uitgave) NBN EN 62037-6 RF- en microgolf passieve apparaten, intermodulatie niveaumeting - Deel 6 : Passieve intermodulatiemeting in antennes (vervangt gedeeltelijk NBN EN 62037) (1e uitgave) NBN EN 62196-1/A1 Stopcontacten, voertuigkoppelingen en voertuiginlaten - Geleidende verbinding van elektrische voertuigen - Deel 1 : Algemene eisen (2e uitgave) NBN EN 62196-2/A1 Stopcontacten, voertuigkoppelingen en voertuiginlaten -Geleidende verbinding van elektrische voertuigen - Deel 2 : Eisen aan afmetingen voor de aansluitbaarheid en uitwisselbaarheid voor met pennen en bussen uitgeruste aansluitmiddelen voor gebruik met wisselspanning (1e uitgave) NBN EN 62227/A1 Multimedia home serversystemen - Toestemmingscode voor digitale rechten (1e uitgave) NBN EN 62516-3 Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting (T-DMB) ontvangers - Deel 3 : Algemene API (1e uitgave) NBN EN 62698 Multimedia home serversystemen - Interoperatibiliteit van rechteninformatie voor IPTV (1e uitgave) NBN EN 62731 Omzetten van tekst naar spraak voor televisie - Algemene eisen (1e uitgave) NBN EN 300 019-2-2 Environmental Engineering (EE);Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-2 : Specification of environmental tests; Transportation (V2.3.1e uitgave) NBN EN 300 019-2-3 Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-3 : Specification of environmental tests; Stationary use at weatherprotected locations (V2.3.1e uitgave) NBN EN 301 908-1 IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 1 : Introduction and common requirements (V6.2.1e uitgave) 2. De normen afgeleid van de Europese normen (EN) zijn in principe beschikbaar in het Engels, het Frans en het Duits;de normen afgeleid van de internationale normen (ISO zijn in principe beschikbaar in het Engels en in het Frans. 3. Deze normen zijn verkrijgbaar bij het Bureau voor normalisatie, Jozef-II straat 40/6, 1000 Brussel, tegen betaling van hun prijs.4. De normen : NBN EN 71-3, 4e uitgave vervangt NBN EN 71-3, 3e uitgave NBN EN 71-3, 4e uitgave vervangt NBN EN 71-3/A1, 1e uitgave NBN EN 71-5, 2e uitgave vervangt NBN EN 71-5/A2, 1e uitgave NBN EN 71-5, 2e uitgave vervangt NBN EN 71-5, 1e uitgave NBN EN 71-5, 2e uitgave vervangt NBN EN 71-5/A1, 1e uitgave NBN EN 196-2, 4e uitgave vervangt NBN EN 196-2, 3e uitgave NBN EN 415-6, 3e uitgave vervangt NBN EN 415-6+A1, 2e uitgave NBN EN 495-5, 2e uitgave vervangt NBN EN 495-5, 1e uitgave NBN EN 539-2, 3e uitgave vervangt NBN EN 539-2, 2e uitgave NBN EN 748, 4e uitgave vervangt NBN EN 748, 3e uitgave NBN EN 845-1, 3e uitgave vervangt NBN EN 845-1+A1, 3e uitgave NBN EN 845-2, 3e uitgave vervangt NBN EN 845-2, 2e uitgave NBN EN 845-3, 4e uitgave vervangt NBN EN 845-3+A1, 3e uitgave NBN EN 901, 3e uitgave vervangt NBN EN 901, 2e uitgave NBN EN 1018, 3e uitgave vervangt NBN EN 1018, 2e uitgave NBN EN 1304, 3e uitgave vervangt NBN EN 1304, 2e uitgave NBN EN 1360, 3e uitgave vervangt NBN EN 1360, 2e uitgave NBN EN 1429, 3e uitgave vervangt NBN EN 1429, 2e uitgave NBN EN 1650+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 1650, 2e uitgave NBN EN 1844, 2e uitgave vervangt NBN EN 1844, 1e uitgave NBN EN 1866-1, 1e uitgave vervangt NBN EN 1866, 2e uitgave NBN EN 1866-3, 1e uitgave vervangt NBN EN 1866, 2e uitgave NBN EN 1870-10, 3e uitgave vervangt NBN EN 1870-10+A1, 2e uitgave NBN EN 1932, 2e uitgave vervangt NBN EN 1932, 1e uitgave NBN EN 3646-004, 2e uitgave vervangt NBN EN 3646-004, 1e uitgave NBN EN 10209, 2e uitgave vervangt NBN EN 10209, 1e uitgave NBN EN 12174, 3e uitgave vervangt NBN EN 12174, 2e uitgave NBN EN 12175, 3e uitgave vervangt NBN EN 12175, 2e uitgave NBN EN 12311-2, 3e uitgave vervangt NBN EN 12311-2, 2e uitgave NBN EN 12316-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 12316-2, 1e uitgave NBN EN 12566-3+A2, 3e uitgave vervangt NBN EN 12566-3+A1, 2e uitgave NBN EN 12620, 3e uitgave vervangt NBN EN 12620+A1, 2e uitgave NBN EN 12697-3, 3e uitgave vervangt NBN EN 12697-3, 2e uitgave NBN EN 12732, 2e uitgave vervangt NBN EN 12732, 1e uitgave NBN EN 12871, 3e uitgave vervangt NBN EN 12871, 2e uitgave NBN EN 12911, 3e uitgave vervangt NBN EN 12911, 2e uitgave NBN EN 13043, 2e uitgave vervangt NBN EN 13043, 1e uitgave NBN EN 13139, 2e uitgave vervangt NBN EN 13139, 1e uitgave NBN EN 13231-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 13231-2, 1e uitgave NBN EN 13231-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 13231-1, 1e uitgave NBN EN 13242, 3e uitgave vervangt NBN EN 13242+A1, 2e uitgave NBN EN 13330, 2e uitgave vervangt NBN EN 13330, 1e uitgave NBN EN 13374, 2e uitgave vervangt NBN EN 13374, 1e uitgave NBN EN 13381-4, 2e uitgave vervangt NBN EN 13381-4, 1e uitgave NBN EN 13381-8, 2e uitgave vervangt NBN EN 13381-8, 1e uitgave NBN EN 13383-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 13383-1, 1e uitgave NBN EN 13383-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 13383-2, 1e uitgave NBN EN 13418, 3e uitgave vervangt NBN EN 13418+A1, 2e uitgave NBN EN 13450, 2e uitgave vervangt NBN EN 13450, 1e uitgave NBN EN 13483, 2e uitgave vervangt NBN EN 13483, 1e uitgave NBN EN 13603, 2e uitgave vervangt NBN EN 13603, 1e uitgave NBN EN 13757-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 13757-3, 1e uitgave NBN EN 13776, 2e uitgave vervangt NBN EN 13776, 1e uitgave NBN EN 13808, 2e uitgave vervangt NBN EN 14733+A1, 2e uitgave NBN EN 13808, 2e uitgave vervangt NBN EN 13808, 1e uitgave NBN EN 13906-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 13906-2, 1e uitgave NBN EN 14080, 2e uitgave vervangt NBN EN 387, 1e uitgave NBN EN 14080, 2e uitgave vervangt NBN EN 386, 2e uitgave NBN EN 14080, 2e uitgave vervangt NBN EN 391, 2e uitgave NBN EN 14080, 2e uitgave vervangt NBN EN 1194, 1e uitgave NBN EN 14080, 2e uitgave vervangt NBN EN 390, 1e uitgave NBN EN 14080, 2e uitgave vervangt NBN EN 385, 2e uitgave NBN EN 14080, 2e uitgave vervangt NBN EN 392, 1e uitgave NBN EN 14080, 2e uitgave vervangt NBN EN 14080, 1e uitgave NBN EN 14125, 2e uitgave vervangt NBN EN 14125, 1e uitgave NBN EN 14125, 2e uitgave vervangt NBN EN 14125/A1, 1e uitgave NBN EN 14141, 2e uitgave vervangt NBN EN 14141, 1e uitgave NBN EN 14227-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 14227-1, 1e uitgave NBN EN 14227-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 14227-2, 1e uitgave NBN EN 14227-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 14227-3, 1e uitgave NBN EN 14227-4, 2e uitgave vervangt NBN EN 14227-4, 1e uitgave NBN EN 14227-5, 2e uitgave vervangt NBN EN 14227-5, 1e uitgave NBN EN 14422, 2e uitgave vervangt NBN EN 14422, 1e uitgave NBN EN 14423, 2e uitgave vervangt NBN EN 14423, 1e uitgave NBN EN 14424, 2e uitgave vervangt NBN EN 14424, 1e uitgave NBN EN 14584, 2e uitgave vervangt NBN EN 14584, 1e uitgave NBN EN 14783, 2e uitgave vervangt NBN EN 14783, 1e uitgave NBN EN 15031, 2e uitgave vervangt NBN EN 15031, 1e uitgave NBN EN 15037-4+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 15037-4, 1e uitgave NBN EN 15072, 3e uitgave vervangt NBN EN 15072+A1, 2e uitgave NBN EN 15073, 3e uitgave vervangt NBN EN 15073+A1, 2e uitgave NBN EN 15075, 2e uitgave vervangt NBN EN 15075, 1e uitgave NBN EN 15076, 2e uitgave vervangt NBN EN 15076, 1e uitgave NBN EN 15077, 2e uitgave vervangt NBN EN 15077, 1e uitgave NBN EN 15078, 2e uitgave vervangt NBN EN 15078, 1e uitgave NBN EN 15085-1+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 15085-1, 1e uitgave NBN EN 15273-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 15273-1, 1e uitgave NBN EN 15273-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 15273-2, 1e uitgave NBN EN 15273-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 15273-3, 1e uitgave NBN EN 15322, 2e uitgave vervangt NBN EN 14733+A1, 2e uitgave NBN EN 15322, 2e uitgave vervangt NBN EN 15322, 1e uitgave NBN EN 16129, 1e uitgave vervangt NBN EN 13786+A1, 1e uitgave NBN EN 16129, 1e uitgave vervangt NBN EN 13785+A1, 2e uitgave NBN EN 16129, 1e uitgave vervangt NBN EN 12864, 1e uitgave NBN EN 16129, 1e uitgave vervangt NBN EN 12864/A1, 1e uitgave NBN EN 16129, 1e uitgave vervangt NBN EN 12864/A2, 1e uitgave NBN EN 16129, 1e uitgave vervangt NBN EN 12864/A3, 1e uitgave NBN EN 16348, 1e uitgave vervangt NBN CEN/TS 15173, 1e uitgave NBN EN 16348, 1e uitgave vervangt NBN CEN/TS 15174, 1e uitgave NBN EN ISO 105-B02, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 105-B02/A1, 1e uitgave NBN EN ISO 105-B02, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 105-B02, 2e uitgave NBN EN ISO 3164, 4e uitgave vervangt NBN EN ISO 3164, 3e uitgave NBN EN ISO 3452-1, 1e uitgave vervangt NBN EN 571-1, 1e uitgave NBN EN ISO 3826-1, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 3826-1, 1e uitgave NBN EN ISO 4254-1, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 4254-1, 2e uitgave NBN EN ISO 4491-4, 2e uitgave vervangt NBN EN 24491-4, 1e uitgave NBN EN ISO 6847, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 6847, 2e uitgave NBN EN ISO 7622-1, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 7622-1, 1e uitgave NBN EN ISO 8094, 2e uitgave vervangt NBN EN 28094, 1e uitgave NBN EN ISO 11137-2, 5e uitgave vervangt NBN EN ISO 11137-2, 4e uitgave NBN EN ISO 11439, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 11439, 1e uitgave NBN EN ISO 13686, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 13686, 1e uitgave NBN EN ISO 15197, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 15197, 1e uitgave NBN EN ISO 19232-1, 1e uitgave vervangt NBN EN 462-1, 1e uitgave NBN EN ISO 19232-2, 1e uitgave vervangt NBN EN 462-2, 1e uitgave NBN EN ISO 19232-3, 1e uitgave vervangt NBN EN 462-3, 1e uitgave NBN EN ISO 19232-4, 1e uitgave vervangt NBN EN 462-4, 1e uitgave NBN EN ISO 19232-5, 1e uitgave vervangt NBN EN 462-5, 1e uitgave NBN EN ISO 19901-7, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 19901-7, 1e uitgave NBN EN ISO 21549-1, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 21549-1, 1e uitgave NBN EN 60068-2-55, 2e uitgave vervangt NBN EN 60068-2-55, 1e uitgave NBN EN 60068-2-65, 2e uitgave vervangt NBN EN 60068-2-65, 1e uitgave NBN EN 60422, 2e uitgave vervangt NBN EN 60422, 1e uitgave NBN EN 60793-1-42, 3e uitgave vervangt NBN EN 60793-1-42, 2e uitgave NBN EN 61161, 3e uitgave vervangt NBN EN 61161, 2e uitgave NBN EN 61587-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 61587-3, 1e uitgave NBN EN 61689, 3e uitgave vervangt NBN EN 61689, 2e uitgave 5.De registratie van de volgende Belgische normen wordt ingetrokken : NBN EN 660-1, 1e uitgave NBN EN 660-1/A1, 1e uitgave NBN EN 1226, 1e uitgave NBN EN 1813, 1e uitgave NBN EN 13002-2, 1e uitgave NBN EN 13347, 1e uitgave NBN EN 13433, 1e uitgave NBN EN 13434, 1e uitgave NBN EN ISO 595-2, 1e uitgave NBN EN ISO 3167, 2e uitgave NBN EN ISO 8502-8, 1e uitgave NBN ISO 1432, 3e uitgave NBN ISO 2971, 3e uitgave NBN ISO 7210, 2e uitgave NBN ISO 9091-2, 1e uitgave NBN ISO 10315, 2e uitgave

^