Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 augustus 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/12/2012 pub. 28/08/2013 numac 2013000533 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en financiële bepalingen. - Duitse vertaling type wet prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector type wet prom. 08/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013014479 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer om gedragingen inzake de inschrijving waardoor men zich aan vervolging kan onttrekken in te delen als overtreding van de tweede graad

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 28/08/2013 numac 2012200406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 22/04/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende invoering van de nieuwe reglementen van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de havenarbeiders van het algemeen contingent, het logistiek contingent en de vaklui type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013012139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de vastlegging van de vorm en inhoud van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013012144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende het sectoraal akkoord 2011-2012 voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten uitgevoerd in de voedingsnijverheid en in de handel in voedingswaren type koninklijk besluit prom. 22/04/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013012154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uitvoering van artikel 7, § 1 van het nationaal akkoord 2011-2012 van het paritair comité 111.1 en 2 voor de provincie Vlaams-Brabant type koninklijk besluit prom. 22/04/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013200643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de koopkracht van de werknemers type koninklijk besluit prom. 22/04/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013202182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage type koninklijk besluit prom. 22/04/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013202189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een nieuwe arbeidsregeling in de kleine bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013204380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde tuinbouwactiviteiten type koninklijk besluit prom. 22/04/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013200647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005 met betrekking tot betaling van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013202061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de tijdelijke werkloosheid voor de arbeiders in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013204378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten van stoffering en van houtbewerking type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013204379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2, en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde landbouwactiviteiten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013204382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten inzake bewaking en/of toezicht type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013204381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten inzake elektriciteit type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013204385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde schoonmaakactiviteiten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013204383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten inzake de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013204386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten uitgevoerd in de bouwsector type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013204473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onderdelen produceren voor luchtvaartturbines en statische gasturbines, gelegen op het grondgebied van Herstal en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2013 numac 2013204806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel be type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2013 numac 2013204819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel be

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 22/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013009406 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoemingen van leden voor Commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 17/06/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013024292 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Centre Franco Basaglia » type ministerieel besluit prom. 18/06/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013024291 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de Vereniging voor de Hulp voor het Medisch Onderzoek « André Vesalius » VZW type ministerieel besluit prom. 31/05/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013027159 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 06/06/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013027161 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 01 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 31/05/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013027160 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 02 en 03 van organisatieafdelingen 14, 15 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013029495 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal inspecteurs binnen de Algemene Inspectiedienst

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013031657 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Passer » op het grondgebied van de gemeente Anderlecht

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 28/08/2013 numac 2013011428 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 71-3 Veiligheid van speelgoed - Deel 3 : Migratie van bepaalde elementen (4e uitgave) (...)

bericht

type bericht prom. 22/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden

erkenning

type erkenning prom. 20/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013018366 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

erratum

type erratum prom. 10/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013014480 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot invoeging van het aanwijzingsbord "doorlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers". - Erratum

document

type document prom. -- pub. 28/08/2013 numac 2013031685 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende steden en gemeenten Gemeente Watermaal-Bosvoorde. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 31 juli 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 18 juni 2013 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Watermaal-Bosvo Stad Brussel. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 25 juli 2013 wordt goedge(...) type document prom. -- pub. 28/08/2013 numac 2013204789 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal Onderzoek & Ruimtevaart voor de POD Wetenschapsbeleid (ANG13714) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. (...) ? houder te zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (b.v. licentiaat) van universitair onderwijs(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2013 numac 2013204681 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de sociale zekerheid. - Hernieuwingen van mandaten en benoeming van de plaatsvervangende leden van het Beheerscomité van de sociale zekerheid Bij koninklijk besluit van 30 juli 2013, dat in werking treedt op 15 september 2013 - worden hernieuwd de mandaten van de volgende plaatsvervangende leden van het Beheerscomité van de(...)
^