Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst
gepubliceerd op 17 januari 2013

Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 232 Badkuipen - Aansluitmaten (3e uitgave) NBN EN 251 Douchebakken - Aansluitmaten (...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011010
pub.
17/01/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Bureau voor Normalisatie (NBN) Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004011453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004000590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaakte normen, kondigt dit Bureau de registratie aan van de hierna volgende Belgische normen : NBN EN 232 Badkuipen - Aansluitmaten (3e uitgave) NBN EN 251 Douchebakken - Aansluitmaten (3e uitgave) NBN EN 397+A1 Industriële veiligheidshelmen (3e uitgave) NBN EN 494 Geprofileerde platen en hulpstukken van vezelcement - Productspecificatie en beproevingsmethoden (5e uitgave) NBN EN 636 Multiplex - Specificaties (2e uitgave) NBN EN 691-1 Veiligheid van houtbewerkingsmachines - Deel 1 : Algemene eisen (1e uitgave) NBN EN 966+A1 Helmen voor luchtsporten (3e uitgave) NBN EN 1078+A1 Helmen voor fietsers en gebruikers van skateboards en rolschaatsen (3e uitgave) NBN EN 1254-6 Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 6 : Hulpstukken met schuifpassingverbindingen (1e uitgave) NBN EN 1254-8 Koper en koperlegeringen - Hulpstukken - Deel 8 : Verbindingen met drukeinden gebruikt voor kunststof en meerlaagse buizen (1e uitgave) NBN EN 1316-1 Rond loofhout - Indeling naar kwaliteit - Deel 1 : Eik en beuk (2e uitgave) NBN EN 1316-2 Rond loofhout - Indeling naar kwaliteit - Deel 2 : Populier (2e uitgave) NBN EN 1365-1 Vuurweerstandsproeven voor dragende bouwdelen - Deel 1 : Wanden (2e uitgave) NBN EN 1369 Gieterijtechniek - Magnetisch onderzoek (2e uitgave) NBN EN 1730 Woonmeubelen - Tafels - Beproevingsmethoden voor de bepaling van de sterkte, de duurzaamheid en de stabiliteit (2e uitgave) NBN EN 1870-7 Veiligheid van houtbewerkingsmachines - Cirkelzagen - Deel 7 : Enkelbladige zaag met geïntegreerde aanvoertafel voor boomstammen en met handmatige aan- en afvoer (3e uitgave) NBN EN 1870-15 Veiligheid van houtbewerkingsmachines - Cirkelzagen - Deel 15 : Zaagmachines met meerdere zaagbladen voor dwarszagen met geïntegreerde voedingsinrichting en handmatig laden en/of lossen (3e uitgave) NBN EN 1870-16 Veiligheid van houtbewerkingsmachines - Cirkelzagen - Deel 16 : Dubbele verstekzaag voor V-zagen (3e uitgave) NBN EN 1957 Woonmeubelen - Bedden en matrassen - Beproevingsmethoden voor de bepaling van de functionele eigenschappen en beoordelingscriteria (2e uitgave) NBN EN 1976 Koper en koperlegeringen - Gegoten niet-geknede producten van koper (2e uitgave) NBN EN 2267-002 Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 ° C and 260 ° C - Part 002 : General (2e uitgave) NBN EN 2591-214 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 214 : Lightning strike, current and voltage pulse (2e uitgave) NBN EN 2714-002 Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 ° C and 260 ° C Part 002 : Screened and jacketed - General (2e uitgave) NBN EN 3351 Aerospace series - Titanium alloy Ti-4Al-4Mo-2Sn - Solution treated and aged - Forgings - De <= 150 mm (1e uitgave) NBN EN 3682-003 Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ° C continuous - Part 003 : Inserts - Product standard (2e uitgave) NBN EN 3682-004 Aerospace series - Connectors, plug and receptacle, electrical, rectangular, interchangeable insert type, rack to panel, operating temperature 150 ° C continuous - Part 004 : Size 2 receptacle - Product standard (2e uitgave) NBN EN 4500-001 Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of material standards - Part 001 : General rules (1e uitgave) NBN EN 4500-003 Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of material standards - Part 003 : Specific rules for heat resisting alloys (1e uitgave) NBN EN 4500-004 Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of material standards - Part 004 : Specific rules for titanium and titanium alloys (1e uitgave) NBN EN 4500-005 Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of material standards - Part 005 : Specific rules for steels (1e uitgave) NBN EN 4681-001 Aerospace series - Cables, electric, general purpose, with conductors in aluminium or copper-clad aluminium - Part 001 : Technical specification (1e uitgave) NBN EN 4681-002 Aerospace series - Cables, electric, general purpose, with conductors in aluminium or copper-clad aluminium - Part 002 : General (1e uitgave) NBN EN 12173 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumfluoride (3e uitgave) NBN EN 12386 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Kopersulfaat (3e uitgave) NBN EN 12599 Ventilatie van gebouwen - Beproevingsprocedures en meetmethoden voor de oplevering van geïnstalleerde ventilatie- en luchtbehandelingssystemen (2e uitgave) NBN EN 12905 Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Geëxpandeerd aluminiumsilicaat (3e uitgave) NBN EN 12906 Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Puimsteen (3e uitgave) NBN EN 12914 Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Perliet in poedervorm (3e uitgave) NBN EN 12952-7 Ketels met pijpen en hulpapparatuur - Deel 7 : Eisen voor apparatuur voor de ketel (2e uitgave) NBN EN 12952-18 Ketels met pijpen en hulpinstallaties - Deel 18 : Bedieningsinstructies (1e uitgave) NBN EN 13100-4 Niet destructief onderzoek van gelaste verbindingen in thermoplastische halffabrikaten - Deel 4 : Hoogspanningsbeproeving (1e uitgave) NBN EN 13104+A2 Spoorwegtoepassingen - Wielstellen en draaistellen - Aangedreven assen - Ontwerpwerkwijze (4e uitgave) NBN EN 13321-1 Open datacommunicatie voor automatisering, regeling en beheer van gebouwen - Elektronische systemen voor huizen en gebouwen - Deel 1 : Product- en systeemeisen (2e uitgave) NBN EN 13336 Leer - Eigenschappen van leren bekleding - Leidraad voor de keuze van leer voor meubelen (2e uitgave) NBN EN 13469 Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties - Bepaling van de waterdampdoorlatendheidseigenschappen van voorgevormde leidingisolatie (2e uitgave) NBN EN 13472 Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties - Bepaling van de wateropname bij kortstondige gedeeltelijke onderdompeling van voorgevormde leidingisolatie (2e uitgave) NBN EN 13508-1 Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering - Deel 1 : Algemene eisen (2e uitgave) NBN EN 13900-6 Pigmenten en vulstoffen - Methoden van dispersie en beoordeling van de dispergeerbaarheid in kunststof - Deel 6 : Bepaling door een filmproef (1e uitgave) NBN EN 14052+A1 Industriële helmen met een hoog beschermingsniveau (3e uitgave) NBN EN 14706 Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties - Bepaling van de maximale bedrijfstemperatuur (2e uitgave) NBN EN 14707 Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties - Bepaling van de maximale bedrijfstemperatuur voor voorgevormde leidingisolatie (3e uitgave) NBN EN 15221-7 Facility Management - Deel 7 : Richtlijnen voor het benchmarken van prestaties (1e uitgave) NBN EN 15224 Zorg en welzijn - Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen gebaseerd op EN ISO 9001 : 2008 (1e uitgave) NBN EN 15528+A1 Spoorwegtoepassingen - Klassenindeling van lijnen voor het beheer van de interface tussen belastbaarheid van voertuigen en infrastructuur (2e uitgave) NBN EN 15684 Hang- en sluitwerk - Mechatronische cilinders - Eisen en beproevingsmethoden (1e uitgave) NBN EN 15732 Lichtgewicht vul- en warmte-isolatieproducten voor toepassingen in de civiele techniek - Geëxpandeerde lichtgewicht kleiproducten (LWA) (1e uitgave) NBN EN 15814+A1 Polymeergemodificeerde dikke bitumineuze deklagen voor waterafdichtingen - Definities en eisen (2e uitgave) NBN EN 16222 Kathodische bescherming van scheepsrompen (1e uitgave) NBN EN 16260 Waterkwaliteit - Visuele zeebedobservatie met afstandsgestuurde en/of getrokken observatieapparatuur voor de verzameling van omgevingsdata (1e uitgave) NBN EN 16272-1 Spoorwegtoepassingen - Bovenbouw - Geluidschermen en bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van het geluid beïnvloeden - Beproevingsmethode voor het vaststellen van de akoestische eigenschappen - Deel 1 : Intrinsieke eigenschappen - Geluidabsorptie onder laboratoriumcondities bij diffuse geluidvelden (1e uitgave) NBN EN 16272-2 Spoorwegtoepassingen - Bovenbouw - Geluidschermen en bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van het geluid beïnvloeden - Beproevingsmethode voor het vaststellen van de akoestische eigenschappen - Deel 2 : Intrinsieke waarden voor luchtgeluidisolatie in laboratoriumcondities bij diffuse geluidvelden (1e uitgave) NBN EN 16272-3-1 Spoorwegtoepassingen - Bovenbouw - Geluidschermen en bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van het geluid beïnvloeden - Beproevingsmethode voor het vaststellen van de akoestische eigenschappen - Deel 3-1 : Standaard geluidspectrum voor railverkeer en enkelgetalsaanduidingen voor diffuse geluidvelden (1e uitgave) NBN EN 16296 Onvolkomenheden in gelaste verbindingen tussen thermoplasten - Kwaliteitsniveaus (1e uitgave) NBN EN 16297-3 Pompen - Centrifugaalpompen - Natloper-circulatiepompen Deel 3 : Berekening van de energie-efficiëntie-index (EEI) voor circulatiepompen geïntegreerd in producten (1e uitgave) NBN EN ISO 5361 Anesthesie- en beademingsapparatuur - Tracheale buizen en aansluitingen (ISO 5361 : 2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 5436-2 Geometrische productspecificaties (GPS) - Oppervlaktegesteldheid : Profielmethode - Meetstandaarden - Deel 2 : Geprogrammeerde meetstandaarden (ISO 5436-2 : 2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 5814 Waterkwaliteit - Bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof - Elektrochemische methode (ISO 5814 : 2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 6341 Waterkwaliteit - Bepaling van de remming van de mobiliteit van Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxiciteitsproef (ISO 6341 : 2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 8205-3 Met water gekoelde secundaire aansluitkabels voor weerstandlassen - Deel 3 : Beproevingseisen (ISO 8205-3 : 2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 9080 Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Bepaling van de langeduur hydrostatische sterkte van thermoplastische materialen in buisvorm door extrapolatie (ISO 9080 : 2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 9394 Oogheelkundige optica - Contactlenzen en verzorgingsproducten voor contactlenzen - Bepaling van de biocompatabiliteit door oculaire studie met behulp van konijnenogen (ISO 9394 : 2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 11608-3 Naaldvormige injectoren voor medisch gebruik - Eisen en beproevingmethoden - Deel 3 : Gebruiksklare houders (ISO 11608-3 : 2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 11608-5 Naaldvormige injectoren voor medisch gebruik - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 5 : Geautomatiseerde functies (ISO 11608-5 : 2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 11979-1 Oogheelkundige implantaten - Intraoculaire lenzen - Deel 1 : Woordenlijst (ISO 11979-1 : 2012) (3e uitgave) NBN EN ISO 11979-4/A1 Oogheelkundige implantaten - Intra-oculaire lenzen - Deel 4 : Etikettering en informatie - Amendement 1 (ISO 11979-4 : 2008/Amd 1 : 2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 12836 Tandheelkunde - Digitaliserende apparaten gebruikt in CAD/CAM systemen voor indirecte tandheelkundige restauraties - Beproevingsmethoden voor het bepalen van de juistheid en precisie (ISO 12836 : 2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 13088 Gasflessen - Acetyleencilinderbundels - Voorwaarden voor het vullen en de inspectie tijdens het vullen (ISO 13088 :2011) (1e uitgave) NBN EN ISO 13127 Verpakking - Kinderveilige verpakkingen - Mechanische beproevingsmethoden voor hersluitbare kinderveilige verpakkingssystemen (ISO 13127 : 2012)(+ AC : 2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 13199 Bepaling van de totaal vluchtige organische stoffen (TVOS) in afgas van niet-verbrandingsprocessen - Niet dispersieve infraroodmethode met een katalytische converter (ISO 13199 : 2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 13287 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Schoeisel - Beproevingsmethode voor de slipweerstand (ISO 13287 : 2012) (5e uitgave) NBN EN ISO 13297 Kleine vaartuigen - Elektrische systemen - Wisselstroominstallaties (ISO 13297 : 2012) (2e uitgave) NBN EN ISO 13397-2/A1 Tandheelkunde - Parodontale curettes, tandheelkundige scalers en excavators - Deel 2 : Parodontale curettes, van het GR-type - Amendement 1 : Kleurcodering (ISO 13397-2 :2005/Amd 1 : 2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 13588 Niet-destructief onderzoek van lassen - Ultrasoon onderzoek - Gebruik van geautomatiseerde phased array-technologie (ISO 13588 : 2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 13849-2 Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssytemen met een veiligheidsfunctie - Deel 2 : Validatie (ISO 13849-2 : 2012) (3e uitgave) NBN EN ISO 14457 Tandheelkunde - Handgereedschappen en motoren (ISO 14457 : 2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 15184 Verven en vernissen - Bepaling van de hardheid van de film met de potloodproef (ISO 15184 : 2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 16177 Schoeisel - Weerstand tegen barstvorming en barstgroei - Bandbuigmethode (ISO 16177 : 2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 21672-2 Tandheelkunde - Parodontale sondes - Deel 2 : Benaming (ISO 21672-2 : 2012) (1e uitgave) NBN EN ISO 23907 Bescherming tegen verwonding door scherpe voorwerpen en instrumenten - Eisen en beproevingsmethoden - Containers voor scherpe voorwerpen en instrumenten (ISO 23907 : 2012) (1e uitgave) NBN EN 60076-18 Energietransformatoren - Deel 18 : Meting van frequentierespons (1e uitgave) NBN EN 60115-8 Vaste weerstanden voor gebruik in elektronische apparatuur Deel 8 : Groepsspecificatie : Vaste chip-weerstanden (2e uitgave) NBN EN 60294 Het meten van de afmetingen van cylindervormige onderdelen met axiale aansluitingen (1e uitgave) NBN EN 60301 Voorkeurwaarden voor diameters van aansluitdraden van condensatoren en weerstanden (1e uitgave) NBN EN 60317-2 Specificaties voor bepaalde soorten wikkeldraad - Deel 2 : Rond koperdraad, soldeerbaar, gelakt met polyurethaan, klasse 130, met een hechtlaag (2e uitgave) NBN EN 60317-48 Specificaties voor bepaalde soorten wikkeldraad - Deel 48 : Rond koperdraad, met glasvezel omwonden, behandeld met hars of vernis, gelakt of ongelakt, met een temperatuurindex van 155 (2e uitgave) NBN EN 60317-49 Specificaties voor bepaalde soorten wikkeldraad - Deel 49 : Rond koperdraad, met glasvezel omwonden, behandeld met hars of vernis, gelakt of ongelakt, met een temperatuurindex van 180 (2e uitgave) NBN EN 60317-50 Specificaties voor bepaalde soorten wikkeldraad - Deel 50 : Rond koperdraad, met glasvezel omwonden, behandeld met hars of vernis, gelakt of ongelakt, met een temperatuurindex van 200 (2e uitgave) NBN EN 60404-15 Magnetische materialen - Deel 15 : Methoden voor de meting van het magnetisch doorlatend vermogen van laagmagnetische materialen (1e uitgave) NBN EN 60512-24-1 Connectoren voor elektronische apparatuur - Beproevingen en metingen - Deel 24-1 : Magnetische storingsbeproevingen - Proef 24a : Restmagnetisme (1e uitgave) NBN EN 60544-2 Elektrische isolatiematerialen - Bepaling van de invloed van ioniserende straling op isolatiematerialen - Deel 2 : Bestralingsmethoden en beproevingsmethoden (1e uitgave) NBN EN 60601-2-44/A2 Medische elektrische toestellen - Deel 2-44 : Bijzondere eisen voor de basisveiligheid en essentiële prestatie van röntgenapparatuur voor computertomografie (3e uitgave) NBN EN 60695-11-3 Brandbaarheidtesten van elektrotechnische producten - Deel 11-3 : Beproevingsvlammen - 500 W vlam - Apparatuur en beproevingsmethoden ten behoeven van goedkeuring (1e uitgave) NBN EN 60809/A5 Lampen voor wegvoertuigen - Afmetings-, elektrische en verlichtingseisen (3e uitgave) NBN EN 60876-1 Optische vezelverbindingselementen en passieve componenten - Glasvezel spatie schakelaars - Deel 1 : Hoofdspecificatie (2e uitgave) NBN EN 60917-2-5 Het gebruik van een modulaire opbouw voor de ontwikkeling van mechanische constructies voor elektronische apparaten - Deel 2-5 : Groepsspecificatie - Het gebruik van coördinatie-afmetingen voor het inbouwen van 25 mm apparaten - Afmetingen van de interfacekast voor uiteenlopende apparatuur (1e uitgave) NBN EN 61010-2-032 Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik - Deel 2-032 : Bijzondere eisen voor in de hand vast te houden stroomklemmen voor elektrische meten en beproeven (3e uitgave) NBN EN 61240 Piëzo-elektrische elementen - Voorbereiding van de contourentekeningen van elementen voor oppervlaktemontage (SMD) voor frequentiebeheersing en -keuze - Algemene regels (2e uitgave) NBN EN 61300-2-33 Optische vezelverbindingselementen en passieve componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-33 : Beproevingen - Monteren en demonteren van mechanische lassen van optische vezels, vezel- en omhulselsmanagementsystemen (3e uitgave) NBN EN 61549/A3 Overige lampen (2e uitgave) NBN EN 61587-4 Mechanische constructies voor elektronische apparatuur - Beproevingen voor IEC 60917 en IEC 60297 - Deel 4 : Combinatie van prestatieniveaus voor modulaire kasten (1e uitgave) NBN EN 61643-11 Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten - Deel 11 : Overspannings-beveiligingsmiddelen voor laagspanningsnetten - Gebruikseien en beproevingsmethoden (2e uitgave) NBN EN 61753-061-2 Optische vezelverbindingselementen en passieve componenten - Prestatienorm - Deel 061-2 : Niet geconnectoriseerde monomodus optische aanstralingsvezelisolatoren voor categorie C - Gecontroleerde omgevingen (1e uitgave) NBN EN 61754-26 Optische vezelverbindingselementen en passieve componenten - Optische vezel connectorverbindingen - Deel 26 : Connectorfamilie type SF (1e uitgave) NBN EN 61788-13 Supergeleiding - Deel 13 : Meting van de wisselstroomverliezen - Magnetometrie-methoden ter bepaling van de hysteresisverliezen in composietmultifilamentsupergeleiders (2e uitgave) NBN EN 61982 Oplaadbare batterijen (uitgezonderd lithiumbatterijen) voor de aandrijving van elektrische wegvoertuigen - Prestatie- en belastingsproeven (2e uitgave) NBN EN 62037-3 RF- en microgolf passieve apparaten, intermodulaire niveaumeting - Deel 3 : Passieve intermodulatiemeting in coaxiale connectors (vervangt gedeeltelijk NBN EN 62037) (1e uitgave) NBN EN 62037-4 RF- en microgolf passieve apparaten, intermodulatieniveaumeting - Deel 4 : Passieve intermodulatiemeting in coaxiale kabels (vervangt gedeeltelijk NBN EN 62037) (1e uitgave) NBN EN 62132-8 Geïntegreerde schakelingen - Metingen van elektromagnetische immuniteit - Deel 8 : Metingen van de uitgestraalde immuniteit - IC-striplijn methode (1e uitgave) NBN EN 62150-3 Actieve componenten en toebehoren voor optische vezels - Beproevings- en meetprocedures - Deel 3 : Variatie van optisch vermogen geïnduceerde door mechanische storingen in de optische interfaces en contactdozen transceivers (1e uitgave) NBN EN 62282-3-300 Brandstofceltechnologie - Deel 3-300 : Stationaire brandstofcelsystemen - Installatie (2e uitgave) NBN EN 62282-6-200 Brandstofceltechnologie - Deel 6-200 : Microbrandstofceltoepassing - Beproevingsmethoden voor prestatie (2e uitgave) NBN EN 62341-6-3 Organic light emitting diode (OLED) displays - Deel 6-3 : Meetmethoden van de beeldkwaliteit (1e uitgave) NBN EN 62477-1 Veiligheidseisen voor elektronische vermogensomzetsystemen en -apparatuur - Deel 1 : Algemeen (1e uitgave) NBN EN 62551 Analysetechnieken voor betrouwbaarheid - Petri net technieken (1e uitgave) NBN EN 62585 Elektro-akoestiek - Methoden voor de vastleggen van correcties voor het verkrijgen van free-field response van een geluidsniveaumeter (1e uitgave) NBN EN 82079-1 Voorbereiding van gebruik van instructies - Structuur, inhoud en presentatie - Deel 1 : Algemene uitgangspunten en gedetailleerde eisen (2e uitgave) NBN EN 50536/A1 Bliksembeveiliging - Onweerwaarschuwingssystemen (1e uitgave) 2.De normen afgeleid van de Europese normen (EN) zijn in principe beschikbaar in het Engels, het Frans en het Duits; de normen afgeleid van de internationale normen (ISO) zijn in principe beschikbaar in het Engels en in het Frans. 3. Deze normen zijn verkrijgbaar bij het Bureau voor normalisatie, Birminghamstraat 131, 1070 Brussel, tegen betaling van hun prijs. 4. De normen : NBN EN 232, 3e uitgave vervangt NBN EN 232, 2e uitgave NBN EN 251, 3e uitgave vervangt NBN EN 251, 2e uitgave NBN EN 397+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 397, 2e uitgave NBN EN 494, 5e uitgave vervangt NBN EN 494+A3, 4e uitgave NBN EN 636, 2e uitgave vervangt NBN EN 636, 1e uitgave NBN EN 966+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 966, 2e uitgave NBN EN 1078+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 1078, 2e uitgave NBN EN 1316-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 1316-1, 1e uitgave NBN EN 1316-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 1316-2, 1e uitgave NBN EN 1365-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 1365-1, 1e uitgave NBN EN 1369, 2e uitgave vervangt NBN EN 1369, 1e uitgave NBN EN 1730, 2e uitgave vervangt NBN EN 1730, 1e uitgave NBN EN 1870-7, 3e uitgave vervangt NBN EN 1870-7+A1, 2e uitgave NBN EN 1870-15, 3e uitgave vervangt NBN EN 1870-15+A1, 2e uitgave NBN EN 1870-16, 3e uitgave vervangt NBN EN 1870-16+A1, 2e uitgave NBN EN 1957, 2e uitgave vervangt NBN EN 1957, 1e uitgave NBN EN 1976, 2e uitgave vervangt NBN EN 1976, 1e uitgave NBN EN 2267-002, 2e uitgave vervangt NBN EN 2267-002, 1e uitgave NBN EN 2591-214, 2e uitgave vervangt NBN EN 2591-214, 1e uitgave NBN EN 2714-002, 2e uitgave vervangt NBN EN 2714-002, 1e uitgave NBN EN 3682-003, 2e uitgave vervangt NBN EN 3682-003, 1e uitgave NBN EN 3682-004, 2e uitgave vervangt NBN EN 3682-004, 1e uitgave NBN EN 12173, 3e uitgave vervangt NBN EN 12173, 2e uitgave NBN EN 12386, 3e uitgave vervangt NBN EN 12386, 2e uitgave NBN EN 12599, 2e uitgave vervangt NBN EN 12599, 1e uitgave NBN EN 12905, 3e uitgave vervangt NBN EN 12905, 2e uitgave NBN EN 12906, 3e uitgave vervangt NBN EN 12906, 2e uitgave NBN EN 12914, 3e uitgave vervangt NBN EN 12914, 2e uitgave NBN EN 12952-7, 2e uitgave vervangt NBN EN 12952-7, 1e uitgave NBN EN 13104+A2, 4e uitgave vervangt NBN EN 13104+A1, 3e uitgave NBN EN 13321-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 13321-1, 1e uitgave NBN EN 13336, 2e uitgave vervangt NBN EN 13336, 1e uitgave NBN EN 13469, 2e uitgave vervangt NBN EN 13469, 1e uitgave NBN EN 13472, 2e uitgave vervangt NBN EN 13472, 1e uitgave NBN EN 13508-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 13508-1, 1e uitgave NBN EN 14052+A1, 3e uitgave vervangt NBN EN 14052, 2e uitgave NBN EN 14706, 2e uitgave vervangt NBN EN 14706, 1e uitgave NBN EN 14707, 3e uitgave vervangt NBN EN 14707+A1, 2e uitgave NBN EN 15528+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 15528, 1e uitgave NBN EN 15814+A1, 2e uitgave vervangt NBN EN 15814, 1e uitgave NBN EN ISO 5436-2, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 5436-2, 1e uitgave NBN EN ISO 5814, 2e uitgave vervangt NBN EN 25814, 1e uitgave NBN EN ISO 6341, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 6341, 1e uitgave NBN EN ISO 8205-3, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 8205-3, 1e uitgave NBN EN ISO 9080, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 9080, 1e uitgave NBN EN ISO 9394, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 9394, 1e uitgave NBN EN ISO 11608-3, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 11608-3, 1e uitgave NBN EN ISO 11979-1, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 11979-1, 2e uitgave NBN EN ISO 13088, 1e uitgave vervangt NBN EN 12755, 1e uitgave NBN EN ISO 13287, 5e uitgave vervangt NBN EN ISO 13287, 4e uitgave NBN EN ISO 13297, 2e uitgave vervangt NBN EN ISO 13297, 1e uitgave NBN EN ISO 13849-2, 3e uitgave vervangt NBN EN ISO 13849-2, 2e uitgave NBN EN ISO 14457, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 11498, 1e uitgave NBN EN ISO 14457, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 13294, 1e uitgave NBN EN ISO 14457, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 7785-1, 2e uitgave NBN EN ISO 14457, 1e uitgave vervangt NBN EN ISO 7785-2, 2e uitgave NBN EN 60115-8, 2e uitgave vervangt NBN EN 140400, 1e uitgave NBN EN 60317-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 60317-2/A1, 1e uitgave NBN EN 60317-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 60317-2/A2, 1e uitgave NBN EN 60317-2, 2e uitgave vervangt NBN EN 60317-2, 1e uitgave NBN EN 60317-48, 2e uitgave vervangt NBN EN 60317-48, 1e uitgave NBN EN 60317-49, 2e uitgave vervangt NBN EN 60317-49, 1e uitgave NBN EN 60317-50, 2e uitgave vervangt NBN EN 60317-50, 1e uitgave NBN EN 60876-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 60876-1, 1e uitgave NBN EN 61010-2-032, 3e uitgave vervangt NBN EN 61010-2-032, 2e uitgave NBN EN 61240, 2e uitgave vervangt NBN EN 61240, 1e uitgave NBN EN 61300-2-33, 3e uitgave vervangt NBN EN 61300-2-33, 2e uitgave NBN EN 61643-11, 2e uitgave vervangt NBN EN 61643-11/A1, 1e uitgave NBN EN 61643-11, 2e uitgave vervangt NBN EN 61643-11, 1e uitgave NBN EN 61788-13, 2e uitgave vervangt NBN EN 61788-13, 1e uitgave NBN EN 61982, 2e uitgave vervangt NBN EN 61982-3, 1e uitgave NBN EN 61982, 2e uitgave vervangt NBN EN 61982-2, 1e uitgave NBN EN 61982, 2e uitgave vervangt NBN EN 61982-1, 1e uitgave NBN EN 62282-3-300, 2e uitgave vervangt NBN EN 62282-3-3, 1e uitgave NBN EN 62282-6-200, 2e uitgave vervangt NBN EN 62282-6-200, 1e uitgave NBN EN 82079-1, 2e uitgave vervangt NBN EN 62079, 1e uitgave

^