Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 31 juli 2023

Ministerieel besluit tot verlenging van de aanwijzing van een controlearts van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2023041340
pub.
31/07/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2023. - Ministerieel besluit tot verlenging van de aanwijzing van een controlearts van de Franse Gemeenschap


De Minister bevoegd voor dopingbestrijding, Gelet op het decreet van 14 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021021544 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar type decreet prom. 14/07/2021 pub. 31/08/2021 numac 2021032560 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de dopingbestrijding en -preventie sluiten betreffende de strijd tegen en de preventie van doping, artikel 15;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 december 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2021 pub. 24/12/2021 numac 2021043488 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 14 juli 2021 betreffende de dopingbestrijding en -preventie sluiten tot uitvoering van het decreet van 14 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021021544 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar type decreet prom. 14/07/2021 pub. 31/08/2021 numac 2021032560 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de dopingbestrijding en -preventie sluiten betreffende de strijd tegen en de preventie van doping, artikel 23, § 1, tweede lid, en § 5 en de artikelen 70 en 74;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 maart 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030687 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de aanwijzing van een controlearts van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 08/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021020576 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van een controlearts van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 08/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021040953 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van een controlearts van de Franse Gemeenschap sluiten tot aanstelling van een controlearts van de Franse Gemeenschap;

Overwegende dat dokter Edoenam AKPOKAVIE aangesteld werd als controlearts van de Franse Gemeenschap voor een periode van 2 jaar overeenkomstig het bovenvermelde ministerieel besluit van 8 maart 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030687 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de aanwijzing van een controlearts van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 08/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021020576 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van een controlearts van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 08/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021040953 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van een controlearts van de Franse Gemeenschap sluiten;

Overwegende dat de bovengenoemde aanwijzing van Dokter Edoenam AKPOKAVIE komt te vervallen op 7 maart 2023 om middernacht;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 23, § 5, eerste lid, van het bovenvermelde besluit van de Regering van 16 december 2021, een aangewezen of erkende controlearts een verlenging van zijn aanwijzing of erkenning kan verkrijgen, telkens voor een periode van twee jaar, mits aan verschillende voorwaarden is voldaan;

Overwegende dat Dokter Edoenam AKPOKAVIE aan de voorwaarden van artikel 23, § 5, van voornoemd besluit van de Regering van 16 december 2021 voldoet;

Voor het overige overwegende dat Dokter Edoenam AKPOKAVIE eveneens aan de voorwaarden van artikel 23, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit van de Regering van 16 december 2021 voldoet, Besluit :

Artikel 1.De aanwijzing van Dokter Edoenam AKPOKAVIE als controlearts van de Franse Gemeenschap wordt met twee jaar verlengd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 8 maart 2023.

Brussel, 1 maart 2023.

V. GLATIGNY

^