Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 01 juli 2021

Goedkeuringstoezicht. - goedkeuring van het besluit van de provinciegouverneur inzake de kosten van de brandweer Krachtens het ministerieel besluit van 28 mei 2021 wordt het besluit van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen van 19 april 202

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021042444
pub.
01/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Goedkeuringstoezicht. - goedkeuring van het besluit van de provinciegouverneur inzake de kosten van de brandweer Krachtens het ministerieel besluit van 28 mei 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021031596 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2020 houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad voor Sport sluiten wordt het besluit van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen van 19 april 2021 tot vaststelling van de aandelen van de groepscentrumgemeenten en de bijdragen van de beschermde gemeenten in de kosten voor de jaren 2011 en 2012, goedgekeurd.

^