Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 20 september 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 05 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe culturele bestuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021021860
pub.
20/09/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 SEPTEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 05 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 03 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, artikelen 3, 4, 20 en 21;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 03 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 08 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 05 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de filmcommissie, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur;

Overwegende het ontslag van mevrouw Marion Hallet, plaatsvervangend lid, op 5 november 2020;

Overwegende de heer Hervé le Phuez op 31 januari 2021 en het overlijden van de heer Bernard De Dessus Les Moustier op 17 februari 2021;

Overwegende dat, ten gevolge van dit ontslag en dit overlijden, de mandaten van plaatsvervangende leden die respectief aan de heer Thibaut Quirynen en de heer Amel Bouzid zijn toegekend, van kracht worden;

Overwegende de op 26 april 2021 bekendgemaakte aanvullende oproep tot het indienen van sollicitaties met het oog op de aanvulling van de adviesorganen die op grond van bovengenoemd decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten zijn opgericht;

Overwegende de kandidaturen van Dames en Heren: BRUYELLE Nicolas DEL PUPPO Alicia HOTTART Laurence MARTIN Bastien OUACHEN Mohamed;

Overwegende dat al deze kandidaturen zijn ingediend binnen de termijn van artikel 6 van bovengenoemd besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 08 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Dat zij alle ontvankelijk zijn voor zover zij voldoen aan de vereisten van artikel 5, § 4, van voornoemde besluit;

Overwegende de vergelijking van de bekwaamheidsbewijzen, competenties en verdiensten van de kandidaten uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 § 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 08 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten en gevoegd bij dit besluit, alsook met de adviezen ingediend door de beroepsfederaties erkend overeenkomstig artikel 7 § 2 van ditzelfde besluit;

Overwegende dat bij de vergelijking van bekwaamheidsbewijzen, competenties en verdiensten rekening is gehouden met de noodzaak de volgende evenwichten in acht te nemen: - het aantal leden voor elk van de vijf beroepscategorieën waaruit de commissie bestaat - het evenwicht tussen de beroepssubcategorieën binnen elke categorie - evenwicht tussen mannen en vrouwenin elke beroepscategorie - de noodzaak om leden te hebben met kennis van alle sectoren die door de filmcommissie moeten worden beheerd: korte en lange speelfilms, fictie, animatie en documentaires, uitbating, distributie, workshops, verspreidingsstructuren, festivalorganisaties, VOD-platforms; - de vernieuwing van de commissie, met dien verstande dat enkele voormalige leden worden gehandhaafd om de continuïteit te waarborgen;

Overwegende dat, wat betreft de elementen opgesomd in de tabel in bijlage bij dit besluit, de benoemingsvoorwaarden bepaald in de artikelen 3, 4 en 20, 5° van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten en in artikel 5 van het besluit van de Regering van de Franstalige Gemeenschap van 08 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur, vervuld zijn door de heer BRUYELLE Nicolas en de heer MARTIN Bastien;

Dat de betrokken personen rechtsgeldig kunnen worden aangewezen, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 05 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur wordt vervangen door: "De volgende personen worden benoemd tot lid van de filmcommissie voor een periode van drie jaar:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1° als deskundigen op het gebied van film- en audiovisuele productie en verspreiding, inzonderheid in de uitoefening van het beroep van auteur of acteur

D'ADESKY Jonas BERGMAN Marta DEMUYNCK Arnaud DECARPENTRIES Bulle DIAZ César KRAJNOVIC Jasna LAFOSSE Joachim LECLERE Kadija LEGUEBE Charles MALANDRIN Guillaume MARRE Emmanuel NOELS Delphine PAULICEVICH Anne PERELMUTER Vivianne SCHOUKENS Sophie SCHANK John SIROT Ann TILQUIN Boris UGEUX Jean-Benoît

ANDRIEN Jean-Jacques BIER Michael CRATZBORN Véronique DE VOGHEL Gilles DOIGNON Géraldine DOYEN Martine LAMBERT David LEVY-MORELLE Anne MC NEESE Bérangère MUNOZ GOMEZ Pablos PIROT François REUMONT Margot RICHARD Salomé RIDOLFI Achille VAN de VORST Guerin VAN ELMBT Amélie VAN ZUYLEN Thomas WANDEL Laura YOON Sung A

2° als deskundigen op het gebied van film- en audiovisuele productie en verspeiding, inzonderheid in de uitoefening van het beroep van audiovisueel producent en op het gebied van onthaalworkshops, audiovisuele productie en scholen

BARBE Martine BOURNONVILLE Valérie COMMENGE Eve BOUZID Amel ESPARBES Julie BROTHERS Julie GONZALES Jezus LEMAIRE Alice LHOEST Stéphane LIBERT Gwennaelle MAHY Christelle ROELANTS Stephan SCHELENZ Sebastian SPRIMONT Géraldine IFFLAND STETTNER Anton TAVIER Vincent TELLIN Jérôme TOMSON Delphine TOUSSAINT Philippe

ARCACHE Christopher BIBAS Cyril BORGEAUD David MARTIN Bastien CHANIAL Gilles CHAPELLE Virginie DOPCHIE Thibaut GARBAR Elisa GHIZZARDI Sergio HOUBEN Caroline LEMAL Geneviève MELEBECK Julien PIREAUX Christine ROLAND Benoît TERLINCHAMP Vincent TRUC Isabelle VOLKENNER Marie-Sophie WIKLER Sarah ZALCKMAN Gregory

3° als deskundigen op het gebied van film- en audiovisuele verspreiding, inzonderheid in de uitoefening van het beroep van distributeur van audiovisuele werken, bioscoopexploitant, verkoper van audiovisuele werken of organisator van festivals

BEYENS Karin DEKEYSER Tanguy GILSON Nicolas HABRAN Daniel LEONET Clara QUIRYNEN Thibaut LEU Pamela TINCA Livia VERKAEREN Thomas

BATTISTONI Claire BOZZO Freddy FESTRE Jachthaven GONDRE Martin LEMAIRE Catherine BRUYELLE Nicolas ROSSINI Katia VIDANOVSKI Daniella WINBERG Jean-Pierre

4° als deskundigen in de film- en audiovisuele productie en verspreiding, inzonderheid in technische audiovisuele beroepen

BOUCART Nicolas CAPELLE Louis-Philippe GOURMEL Virginie KEYEUX Damien MAMOSA Lenda SURDEJ Virginie VANDENDRIESSCHE Philippe ZIMMERLIN Carine

BOUCQUEY Renaud DELVOYE Nathalie GALLEGO Florian PIEDBOUEF Marika PIETTE Vincent SAERENS Nastasja TAMBOUR Caroline TOULEMONDE Mathieu

5° als deskundigen op cultureel gebied, inzonderheid als journalist in de film- of culturele pers of als leerkracht of als schrijver, acteur of toneelschrijver of schrijver werkzaam in de literaire wereld

BURESI Catherine CLINCKAERT Olivier COLLIGNON Stéphane DE LAMALLE Patrick DOMENACH Elise ENGELEN Aurore LEONET Rudy LEVIE Joëlle MASTOROU Elli ROISIN Bernard

AVENIA Michaël CARLIER Abel DANDOY Jeanne DURET Juliette GRINNAERT Olivier HAMERS Jeremy LAHBIB Hadja MARION Philippe RITTER Jennifer


Art.2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 1 september 2021.

B. LINARD

^