Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 25 mei 2020

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 april 2020 wordt de n.v. TRANSPORT VANSCHOONBEEK, gevestigd Fabriekstraat 1 te 3400 Landen, erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's. Bij ministerieel bes Bij ministerieel besluit van 8 april 2020 wordt de "s.a. VANSCHOONBEEK T.T.", gevesti(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020202313
pub.
25/05/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 april 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2020 pub. 14/04/2020 numac 2020020818 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 08/04/2020 pub. 15/04/2020 numac 2020040947 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de overheidsdelegaties van de basisoverlegcomités voor de personeelsleden van de griffies en parketten van de rechtbanken en hoven die ressorteren onder de Hoven van Beroep sluiten wordt de n.v. TRANSPORT VANSCHOONBEEK, gevestigd Fabriekstraat 1 te 3400 Landen, erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's.

Bij ministerieel besluit van 8 april 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2020 pub. 14/04/2020 numac 2020020818 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 08/04/2020 pub. 15/04/2020 numac 2020040947 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de overheidsdelegaties van de basisoverlegcomités voor de personeelsleden van de griffies en parketten van de rechtbanken en hoven die ressorteren onder de Hoven van Beroep sluiten wordt de n.v.

VANSCHOONBEEK-MATTERNE, gevestigd Industrielaan 3330 te 3800 Sint-Truiden, erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's.

Bij ministerieel besluit van 8 april 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2020 pub. 14/04/2020 numac 2020020818 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 08/04/2020 pub. 15/04/2020 numac 2020040947 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de overheidsdelegaties van de basisoverlegcomités voor de personeelsleden van de griffies en parketten van de rechtbanken en hoven die ressorteren onder de Hoven van Beroep sluiten wordt de "s.a. VANSCHOONBEEK T.T.", gevestigd rue du Port, Darse Dia te 6240 Farciennes, erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's.

Bij ministerieel besluit van 8 april 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2020 pub. 14/04/2020 numac 2020020818 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 08/04/2020 pub. 15/04/2020 numac 2020040947 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de overheidsdelegaties van de basisoverlegcomités voor de personeelsleden van de griffies en parketten van de rechtbanken en hoven die ressorteren onder de Hoven van Beroep sluiten wordt de n.v. BESSEMANS, gevestigd Naamsesteenweg 250 te 3800 Sint-Truiden, erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 8 april 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2020 pub. 14/04/2020 numac 2020020818 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 08/04/2020 pub. 15/04/2020 numac 2020040947 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de overheidsdelegaties van de basisoverlegcomités voor de personeelsleden van de griffies en parketten van de rechtbanken en hoven die ressorteren onder de Hoven van Beroep sluiten wordt de heer Nicolas MAGETTE ontheven van zijn opdracht als verantwoordelijke voor de handelingen tot hergroepering, voorbehandeling en verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën die binnen de bedrijfszetel van de "s.a. RENEWI BELGIUM" te Seraing worden uitgevoerd en wordt mevr. Stéphanie GILLON erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot hergroepering, voorbehandeling en verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën die binnen de bedrijfszetel van de "s.a. RENEWI BELGIUM" te Seraing worden uitgevoerd.

^