Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 14 mei 2018

Ruimtelijke ordening KOMEN-WAASTEN. - Bij ministerieel besluit van 16 maart 2018, wordt het zogenaamde stedenbouwkundig en leefmilieuverslag "Le Bizet", aangenomen door de gemeenteraad van Komen-Waasten op 19 juni 2017, goedgekeurd.

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018202379
pub.
14/05/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Ruimtelijke ordening KOMEN-WAASTEN. - Bij ministerieel besluit van 16 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018201658 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het selectiecomité AIRBAG sluiten, wordt het zogenaamde stedenbouwkundig en leefmilieuverslag "Le Bizet", aangenomen door de gemeenteraad van Komen-Waasten op 19 juni 2017, goedgekeurd.

Bij hetzelfde besluit wordt bepaald dat het zogenaamde gebied "Le Bizet" te Komen-Waasten, waarvan de inrichting door de gemeente aan een overlegprocedure onderworpen wordt, in de zin van artikel 33 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium wordt uitgevoerd.

^