Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 11 september 2018

Erkenning van Sofistes vzw als organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2018 wordt de vereniging zonder winstoogmerk SOFISTES, gevestigd te 7604 CALLENELLE, rue de Tournai 74, met ondernemi

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018031831
pub.
11/09/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Erkenning van Sofistes vzw als organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013569 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031865 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018040637 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019 en tot intrekking van het ministerieel besluit van 15 januari 2018 houdende instructie aan de netbeheerder om een strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2018 type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018040646 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019 sluiten wordt de vereniging zonder winstoogmerk SOFISTES, gevestigd te 7604 CALLENELLE, rue de Tournai 74, met ondernemingsnummer 0543.365.690, erkend voor de controle van huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning. Deze erkenning eindigt vijf jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.

^