Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 15 mei 2018

Registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen Bij het ministerieel besluit van 29 januari 2018, heeft de Minister van Cultuur, overeenkomstig het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 20 124. De heer VAN INGELGEM Philippe, geboren te Paray-le-Monial (Frankrijk) op 3 augustus 1940 : (...)

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018030956
pub.
15/05/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen Bij het ministerieel besluit van 29 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018201031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's type ministerieel besluit prom. 29/01/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018010482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2013 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 29/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018030466 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van een mobiel aanbod aan taal- en ontwikkelingsstimulering in de voor- en vroegschoolse periode type ministerieel besluit prom. 29/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018200283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de motieven voor de toepassing van een stelsel plus minus conto binnen het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (1) sluiten, heeft de Minister van Cultuur, overeenkomstig het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 2010 houdende uitvoering van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen in de Franse Gemeenschap, de registratie toegelaten van het wapen van de volgende natuurlijke persoon : 124. De heer VAN INGELGEM Philippe, geboren te Paray-le-Monial (Frankrijk) op 3 augustus 1940 : gevierendeeld, in azuur en in keel, een zilveren schaaktoren, gehalsband van goud, erover heen. Het schild getopt met een zilveren helm, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel, met wrong en dekkleden, rechts van azuur en van zilver, en links van keel en van zilver.

Helmteken : een luipaardkop van goud, getongd van azuur, met zilveren vleugels.

Spreuk : AGE QUOD AGIS in letters van azuur op een lint van goud.

Erfopvolging : voor hemzelf en alle afstammelingen die de naam dragen, afstammend van Arnoldus VAN INGELGEM (1862-1919) en Helena KONTZ (1861-1941), die dit wensen.

^