Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 14 maart 2018

Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit B.V. Eneco Belgium EF-2017-0046 Bij ministerieel besluit van 12 februari 2018 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan Eneco Belgium B.V., overeen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018030519
pub.
14/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit B.V. Eneco Belgium EF-2017-0046 Bij ministerieel besluit van 12 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018030471 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, bedoeld in artikel 43, § 1, van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 19/02/2018 numac 2018030467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Zenito type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 22/02/2018 numac 2018010916 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 27/02/2018 numac 2018030551 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis sluiten wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan Eneco Belgium B.V., overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2003 pub. 22/04/2003 numac 2003011235 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vergunningen voor de levering van elektriciteit door tussenpersonen en betreffende de gedragsregels die op hen van toepassing zijn sluiten betreffende de vergunningen voor de levering van elektriciteit door tussenpersonen en betreffende de gedragsregels die op hen van toepassing zijn.

^