Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 11 september 2018

Uitbreiding van de erkenning van Certinergie vzw als organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2018 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk CERTINERGIE gevestigd te 4537 VER

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018013675
pub.
11/09/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Uitbreiding van de erkenning van Certinergie vzw als organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013569 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031865 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018040646 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019 type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018040637 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019 en tot intrekking van het ministerieel besluit van 15 januari 2018 houdende instructie aan de netbeheerder om een strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2018 sluiten wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk CERTINERGIE gevestigd te 4537 VERLAINE, rue Haute Voie 57, met ondernemingsnummer 0536.501.654, voor de controle van huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning uitgebreid tot de controles van niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zones met ontploffingsgevaar. Deze erkenning eindigt op datum van 24 augustus 2021 inbegrepen.

^