Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 23 november 2017

Water Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2017, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Remacle te Floriffoux onder de handelsna

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017205981
pub.
23/11/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Water Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017013891 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2013 houdende vaststelling van de vergoeding van de controlelaboratoria, controleartsen en chaperons, wat betreft de vergoeding van de controlelaboratoria type ministerieel besluit prom. 13/10/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017014185 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 15 mei 2017 houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid type ministerieel besluit prom. 13/10/2017 pub. 19/10/2017 numac 2017013651 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van katten sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Remacle te Floriffoux onder de handelsnaam Thetisclean Pro 1-5 W, 6-10 W, 11-20 W (capaciteit 1 tot 20 inwonerequivalent) voorgedragen wordt, voor vijf jaar erkend als individueel zuiveringssysteem (referentienummer 2017/14/208).

^