Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 19 april 2016

Buitenlandse carrière. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 28 januari 2016 wordt de heer Christian MEERSCHMAN ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur en wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Yaoundé. Bij minister Bij ministerieel besluit van 15 maart 2016 wordt Mevr. Eva VERSTRAELEN ontheven uit haar functi(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2016015044
pub.
19/04/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse carrière. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 28 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016200647 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de beroepsopleiding inzake landbouw type ministerieel besluit prom. 28/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016007038 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende de aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Ministerie van Landsverdediging bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen type ministerieel besluit prom. 28/01/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016024037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening sluiten wordt de heer Christian MEERSCHMAN ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur en wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Yaoundé.

Bij ministerieel besluit van 9 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/2016 pub. 06/04/2016 numac 2016035407 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2013 houdende het verlenen van algemene afwijkingen en algemene vrijstellingen van bepaalde EPB-eisen, wat betreft het verlenen van een algemene vrijstelling van de EPB-eisen voor verwarmingsinstallaties bij renovaties en functiewijzigingen waarbij de bestaande ketel behouden blijft type ministerieel besluit prom. 09/03/2016 pub. 24/03/2016 numac 2016201589 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2015 sluiten wordt Mevr. Ellen DE GEEST ontheven uit haar functie van Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel en wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na haar vertrek van de Permanente Vertegenwoordiging.

Bij ministerieel besluit van 15 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/03/2016 pub. 01/04/2016 numac 2016002013 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+ type ministerieel besluit prom. 15/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016014105 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 138 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Walcourt, ter hoogte van de kilometerpaal 81.675 type ministerieel besluit prom. 15/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016014104 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 144 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Walcourt, ter hoogte van de kilometerpaal 84.609 type ministerieel besluit prom. 15/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016014107 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 133 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Ham-sur-Heure - Nalinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 79.912 type ministerieel besluit prom. 15/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016014108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 130 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Ham-sur-Heure - Nalinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 78.787 type ministerieel besluit prom. 15/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016014109 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 128 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Ham-sur-Heure - Nalinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 77.552 type ministerieel besluit prom. 15/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016014106 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 134 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Ham-sur-Heure - Nalinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 80.536 sluiten wordt Mevr. Eva VERSTRAELEN ontheven uit haar functie van Consul bij de Ambassade van België te Jakarta en wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf 2 september 2015.

Bij ministerieel besluit van 17 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/03/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016202714 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang type ministerieel besluit prom. 17/03/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017200315 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 22 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 17/03/2016 pub. 02/05/2016 numac 2016022182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat « VZW Sociaal Secretariaat voor zelfstandige ondernemers », te 8400 Oostende sluiten wordt de heer Jan WOUTERS ontheven uit zijn functie bij van Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Bujumbura en wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij ministerieel besluit van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017200373 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 05 van organisatieafdelingen 33 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 18/03/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017200374 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 15 en programma 23 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 18/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016011124 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende toekenning van een speciale delegatie van handtekening voor bepaalde stukken in verband met uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen sluiten wordt de heer Guy HAMBROUCK ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur en wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Dakar.

^