Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 08 oktober 2015

Consulaire carrière. - Oppensioenstelling Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2015 wordt eervol ontslag verleend uit zijn ambt, met ingang van 1 maart 2016, aan de heer Philippe CAUBERGS, ambtenaar van de consulaire carrière. Vanaf deze

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2015015146
pub.
08/10/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Consulaire carrière. - Oppensioenstelling Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015021047 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015022311 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2015 voor de Pensioendienst voor de overheidssector type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie van de vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015021046 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2012 tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 28/01/2016 numac 2016200250 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 28/01/2016 numac 2016200253 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016200254 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 05 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten wordt eervol ontslag verleend uit zijn ambt, met ingang van 1 maart 2016, aan de heer Philippe CAUBERGS, ambtenaar van de consulaire carrière.

Vanaf deze datum wordt hij toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen en er toe gemachtigd de eretitel van Administratief Hoofd consulaire Zaken te voeren.

^