Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 30 december 2015

Patrimoniumdocumentatie Rechtszekerheid. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 09 december 2015 wordt De Heer LANGEN, Renaat,P.M., adviseur bij de registratie, centrum Hasselt, bij wijze van interim aangesteld tot de betrekking van hypot

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003503
pub.
30/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Patrimoniumdocumentatie Rechtszekerheid. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 09 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015021089 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot opheffing van ministeriële besluiten tot oprichting van centra bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 09/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015022532 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 09/12/2015 pub. 23/12/2015 numac 2015036558 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2015 tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van een toestemming wegens therapeutische noodzaak type ministerieel besluit prom. 09/12/2015 pub. 25/05/2016 numac 2016202721 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijziging van een ontvanger-penningmeester en van een plaatsvervangend ontvanger-penningmeester bij de Directie Directie Landinrichting van de landeigendommen, Departement Landelijke Aangelegenheden en Waterlopen, van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 09/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016200145 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het O.C.M.W. Eupen als inrichtende macht van noodopvangwoningen gelegen te 4700 Eupen, Heggenwiese 23 type ministerieel besluit prom. 09/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016200148 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het O.C.M.W. Burg-Reuland als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4790 Burg-Reuland 112 A sluiten wordt De Heer LANGEN, Renaat,P.M., adviseur bij de registratie, centrum Hasselt, bij wijze van interim aangesteld tot de betrekking van hypotheekbewaarder te Tongeren, 2de kantoor, op datum van 1 januari 2016.

^