Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 23 april 2013

Plaatselijke besturen KOMEN-WAASTEN. - Bij ministerieel besluit van 2 april 2013 wordt de door de kerkfabriek van de HH. Petrus-en-Pauluskerk te Waasten, gemeente Komen-Waasten, bij beraadslaging van diens raad van 9 mei 2012, aangevraagde toel

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013202337
pub.
23/04/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke besturen KOMEN-WAASTEN. - Bij ministerieel besluit van 2 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013029320 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar in de afdeling secretariaat-bureautica in de inrichtingen voor secundair onderwijs en in de afdeling bureautica in het hoger onderwijs van het korte type sluiten wordt de door de kerkfabriek van de HH. Petrus-en-Pauluskerk te Waasten, gemeente Komen-Waasten, bij beraadslaging van diens raad van 9 mei 2012, aangevraagde toelating om de garages gebouwd door de consorten Van Acker-Pollet op de gronden van de kerkfabriek gelegen te Waasten, rue du Faubourg de Lille 2, en Rempart Volbrecht over te kopen, geweigerd.

^