Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Beheerder van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Bij ministerieel besluit van 20 september 2013 werd de VZW "CENTRE DE FORMATION 2 MILLE" erkend als beheerder van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voor De erkenning draagt het nummer AGR/DEEE/001215111.

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031773
pub.
09/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Beheerder van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Bij ministerieel besluit van 20 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/09/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201181 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 01 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 20/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201268 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 20/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201267 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 20/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201269 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 01 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 20/09/2013 pub. 25/02/2014 numac 2014201266 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 20/09/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013029548 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor gezondheidspromotie type ministerieel besluit prom. 20/09/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013029550 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs sluiten werd de VZW "CENTRE DE FORMATION 2 MILLE" erkend als beheerder van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de dag van ondertekening.

De erkenning draagt het nummer AGR/DEEE/001215111.

^