Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 23 september 2013

Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2013 wordt met ingang van 1 oktober 2013, eervol ontslag uit zijn functies van Inspecteur verleend aan de heer Marcus MAES, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzel

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2013018394
pub.
23/09/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013035761 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 29/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013003280 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten wordt met ingang van 1 oktober 2013, eervol ontslag uit zijn functies van Inspecteur verleend aan de heer Marcus MAES, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

^