Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 08 april 2011

Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 4 april 2011 is het verzoek tot associatie van de heer Sagon, L., notaris ter standplaats Izegem, en van de heer Claerhout, T., kandidaat-notaris, om de associatie « Luc Sagon & Tom De heer Claerhout, T., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Izegem.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009269
pub.
08/04/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 4 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011009268 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2008 tot vaststelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011009275 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 2007 betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011024083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de heelkunde type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011202191 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene toekenningsvoorwaarden van de projectmiddelen voor de landschapswerking van regionale landschappen type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011024082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011201916 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van het mandaat van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de aanvragen tot erkenning van individuele zuiveringssystemen sluiten is het verzoek tot associatie van de heer Sagon, L., notaris ter standplaats Izegem, en van de heer Claerhout, T., kandidaat-notaris, om de associatie « Luc Sagon & Tom Claerhout », ter standplaats Izegem te vormen, goedgekeurd.

De heer Claerhout, T., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Izegem.

^