Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 11 december 2009

Ruimtelijke ordening VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 5 november 2009 wordt de hernieuwing van de gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke ordening en mobiliteit van Vloesberg niet goedgekeurd, zoals vervat in de beraadslagingen De lijst van de leden ligt ter inzage bij de DGO4, "Département de l'Aménagement du Territoire(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009205653
pub.
11/12/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Ruimtelijke ordening VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 5 november 2009 wordt de hernieuwing van de gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke ordening en mobiliteit van Vloesberg niet goedgekeurd, zoals vervat in de beraadslagingen van de gemeenteraad van 12 februari 2008 en 20 juni 2008.

De lijst van de leden ligt ter inzage bij de DGO4, "Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, Direction de l'Aménagement local" (Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Directie Plaatselijke Inrichting), rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 Jambes, en bij het gemeentebestuur van en te Vloesberg.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 17 november 2009 wordt de wijziging van de samenstelling van de gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke ordening en mobiliteit van Moeskroen goedgekeurd, zoals vervat in de beraadslaging van de gemeenteraad van 26 oktober 2009.

De lijst van de leden ligt ter inzage bij de DGO4, "Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, Direction de l'Aménagement local" (Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Directie Plaatselijke Inrichting), rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 Jambes, en bij het gemeentebestuur van en te Moeskroen.

^