Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 19 september 2002

Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 2 september 2002 : wordt het hierna genoemde reglement goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor wordt Deel 6.V. van het HLT-boekje « Remming van de hogesnelheidstreinen (HST) », goedgekeurd bij m(...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2002014227
pub.
19/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 2 september 2002 : wordt het hierna genoemde reglement goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het Gebruik van de Spoorweginfrastructuur (ARGSI) - bundel 5.2.1. « Remming van treinen en remproeven tijdens de exploitatie » - eerste bijvoegsel - dat in vervanging komt van de bladzijden 7 tot en met 14 van de versie van het voornoemde reglement, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 10 januari 2002; wordt Deel 6.V. van het HLT-boekje « Remming van de hogesnelheidstreinen (HST) », goedgekeurd bij ministerieel besluit van 26 maart 1999, opgeheven.

Deze wijzigingen liggen ter inzake op het Directoraat-generaal Vervoer te Land van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Kantersteen 12, te 1000 Brussel.

^