Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 21 juni 2002

Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Opheffing Bij ministerieel besluit van 29 april 2002 wordt het ministerieel besluit van 13 februari 2001 houdende de aanduiding van de heer Geert SNOECK tot plaatsvervangend secretaris bij de probati

bron
ministerie van justitie
numac
2002009422
pub.
21/06/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Opheffing Bij ministerieel besluit van 29 april 2002 wordt het ministerieel besluit van 13 februari 2001 houdende de aanduiding van de heer Geert SNOECK tot plaatsvervangend secretaris bij de probatiecommissie te Turnhout opgeheven met ingang van 8 april 2002.

^