Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 22 september 2000

Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 31 juli 2000 wordt de beslissing van 2 juni 2000 goedgekeurd waarbij de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "Société intercommunale pour la distribution du ga Bij ministerieel besluit van 31 juli 2000 worden de wijzigingen goedgekeurd die op 2 juni 2000 (...)

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027394
pub.
22/09/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 31 juli 2000 wordt de beslissing van 2 juni 2000 goedgekeurd waarbij de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "Société intercommunale pour la distribution du gaz et de l'électricité dans la région de Mouscron" de heer Alain Piret, vertegenwoordiger van de N.V. Electrabel, privé-partner, tot bestuurder benoemt ter vervanging van de heer Dominique Horlait, ontslagnemend.

Bij ministerieel besluit van 31 juli 2000 worden de wijzigingen goedgekeurd die op 2 juni 2000 door de buitengewone algemene vergadering werden aangebracht in de artikelen 11 en 30 alsmede in bijlage 4 van de statuten van de coöperatieve vennootschap "Société intercommunale pour la distribution du gaz et de l'électricité dans la région de Mouscron".

Bij ministerieel besluit van 16 augustus 2000 wordt de beslissing van 2 juni 2000 goedgekeurd waarbij de raad van bestuur van de coöperatieve vennootschap "Société intercommunale pour la distribution du gaz, de l'électricité et de la télédistribution dans la région de Mouscron" de heer Alain Piret, vertegenwoordiger van de N.V. Electrabel, privé-partner, in het directiecomité aanwijst ter vervanging van de heer Dominique Horlait.

^