Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 21 januari 2000

Ruimtelijke Ordening VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 19 november 1999 wordt het beroep dat op 18 augustus 1995 door mevrouw d'Hooghe werd ingesteld om de afschaffing van het pad nr. 190 te Vloesberg te verkrijgen, niet-ontvankelijk ver (...)

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027014
pub.
21/01/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Ruimtelijke Ordening VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 19 november 1999 wordt het beroep dat op 18 augustus 1995 door mevrouw d'Hooghe werd ingesteld om de afschaffing van het pad nr. 190 te Vloesberg te verkrijgen, niet-ontvankelijk verklaard.

^