Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 maart 2004
gepubliceerd op 11 mei 2004

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2004022254
pub.
11/05/2004
prom.
30/03/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

30 MAART 2004. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk


De Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk, inzonderheid op artikel 7, § 1 en § 2, Gelet op de voordrachten door de Minister van Economie, de Regeringen van het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest, en de organisaties bedoeld in artikel 7, § 1, d), e), f) en g) van voormeld besluit, Besluit : Artikel 1.Worden benoemd tot effectieve leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk : 1° Als vertegenwoordigers van de Minister van Leefmilieu : Mevr.M. Van den Brande; de heer L. Hens. 2° Als vertegenwoordiger van de Minister van Economie : de heer J.L. Duhaut. 3° Als vertegenwoordiger van de Regering van het Waalse Gewest : Mevr.S. Vandresse. 4° Als vertegenwoordiger van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Mevr.J. Van Bambeke. 5° Als vertegenwoordiger van de Regering van het Vlaamse Gewest : de heer B.De Schutter. 6° Als vertegenwoordigers van de organisaties voor de bescherming van het leefmilieu : Mevr.E. Borgo;

Mevr. N. Tahon. 7° Als vertegenwoordigers van de representatieve organisaties ter verdediging van de verbruikers : de heer A.Meirsman;

Mevr. C. Deschamps. 8° Als vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de productie, de distributie, de landbouw en de middenstand : Mevr.B. Fremault; de heer D. Van Hessche. 9° Als vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werknemers : Mevr.I. Dekelper;

Mevr. A. Panneels.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van hetzelfde Comité : 1° Als vertegenwoordigers van de Minister van Leefmilieu : Mevr.F. Godin; de heer R. Moreau. 2° Als vertegenwoordiger van de Minister van Economie : de heer D.Dewulf. 3° Als vertegenwoordiger van de Regering van het Waalse Gewest : de heer H.Latteur. 4° Als vertegenwoordiger van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de heer P.De Mulder. 5° Als vertegenwoordiger van de Regering van het Vlaamse Gewest : de heer C.Lambert. 6° Als vertegenwoordigers van de organisaties voor de bescherming van het leefmilieu : de heer J.Moerman;

Mevr. A. De Vlaeminck. 7° Als vertegenwoordigers van de representatieve organisaties ter verdediging van de verbruikers : Mevr.C. Rousseau;

Mevr. E. Appelmans. 8° Als vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de productie, de distributie, de landbouw en de middenstand : de heer P.Vanden Abeele;

Mevr. I. Chaput. 9° Als vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werknemers : de heer D.De Muelenaere; de heer B. Melckmans.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 17 juli 1998 wordt opgeheven.

Brussel, 30 maart 2004.

Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

^