Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 juni 2010
gepubliceerd op 13 augustus 2010

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 oktober 2007 houdende de benoeming van de leden van het raadgevend comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2010014172
pub.
13/08/2010
prom.
30/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUNI 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 oktober 2007 houdende de benoeming van de leden van het raadgevend comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer


De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, artikel 8, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 239 van 31 december 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juni 1984 betreffende het raadgevend comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, artikelen 2, 4, 8 en 9;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 oktober 2007 houdende de benoeming van de leden van het raadgevend comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1° van het ministerieel besluit van 29 oktober 2007 houdende de benoeming van de leden van het raadgevend comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer worden vervangen : de heer W. Fornoville, door de heer P. Daelemans; de heer A. Rossband, door de heer W. Van Mechelen; de heer M. Sotiaux, door de heer F. Plas.

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden vervangen : a) onder 1°, bij de afdeling vervoercommissionairs : de heer W.Fornoville, effectief lid, door de heer M. Huybrechts; de heer M. Huybrechts, plaatsvervanger, door Mevr. M. Van Meenen; de heer M Sotiaux, plaatsvervanger, door de heer F. Plas; de heer A. Rossband, effectief lid, door de heer P. Daelemans. b) onder 2°, bij de afdeling vervoermakelaars : de heer M.De Vos, plaatsvervanger, door Mevr. M. Mulliez. c) onder 3° bij de afdeling commissionair-expediteur bij het vervoer : de heer W.Fornoville, plaatsvervanger, door de heer W. Van Mechelen; de heer A. Rossband, effectief lid, door de heer P. Daelemans.

Art. 3.De leden genoemd in de artikelen 1 en 2 voltooien het mandaat van hun voorganger.

Brussel, 30 juni 2010.

E. SCHOUPPE

^