Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 april 2014
gepubliceerd op 30 april 2014

Ministerieel besluit tot aanduiding, respectievelijk in Aubel en Heuvelland, van de stembureaus waarin de kiezers met kieswoonplaats in de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, de mogelijkheid hebben om te stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 25 mei 2014

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000380
pub.
30/04/2014
prom.
30/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/30/2014000380/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot aanduiding, respectievelijk in Aubel en Heuvelland, van de stembureaus waarin de kiezers met kieswoonplaats in de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, de mogelijkheid hebben om te stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 25 mei 2014


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op artikel 11, § 1, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement;

Gelet op artikel 89bis van het Kieswetboek, ingevoegd bij de wet van 9 augustus 1988 en gewijzigd bij de wet van 30 juli 1991;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het, gelet op de nabijheid van de verkiezingen voor het Europees Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers van zondag 25 mei 2014, aangewezen is zo spoedig mogelijk de stembureaus aan te duiden waar de kiezers van Voeren en Komen-Waasten hun stem respectievelijk in Aubel en Heuvelland kunnen uitbrengen voor de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Besluit :

Artikel 1.De kiezers voor de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Kamer van Volksvertegenwoordigers die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente Voeren, hebben voor die verkiezingen, de mogelijkheid in de gemeente Aubel te stemmen in de volgende bureaus : - stembureau nr. 5 : de kiezers met een nummer dat begrepen is tussen 1 en 1278; - stembureau nr. 6 : de kiezers met een nummer dat begrepen is tussen 1279 en 2556.

Deze bureaus zijn op het volgende adres gelegen : Hall Omnisports, ruelle de la Kan 1, 4880 Aubel.

Art. 2.De kiezers voor de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Kamer van Volksvertegenwoordigers die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente Komen-Waasten, hebben voor die verkiezingen, de mogelijkheid in de gemeente Heuvelland te stemmen in het bureau nr. 14, zaal "De Walvis", Hooghofstraat 2/A, 8952 Wulvergem.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 30 april 2014.

Mevr. J. MILQUET

^