Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 september 2022
gepubliceerd op 11 oktober 2022

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022042218
pub.
11/10/2022
prom.
29/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022041620 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel sluiten tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel, artikel 13, § 2, 5° en 6° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022041620 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel sluiten tot uitvoering van artikel 13 § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel, artikel 1, 2° ;

Gelet het protocol nr. 519 van 16 september 2022 van het Sectorcomité III - Justitie, Besluit :

Artikel 1.De lijst van gevangenissen of afdelingen van gevangenissen waarop het koninklijk besluit van 20 juli 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022041620 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel sluiten tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel van toepassing is, is vermeld in de bijlage.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2022.

Gegeven te Brussel, op 29 september 2022.

V. VAN QUICKENBORNE Bijlage bij het ministerieel besluit van 29 september 2022 tot uitvoering van artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022041620 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel sluiten tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel

Lijst van gevangenissen (of afdelingen van gevangenissen)

De gevangenis van Haren

De afdelingen van de gevangenis van Dendermonde die zich in het nieuwe gebouw bevinden

De gevangenis van Ieper


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 29 september 2022 tot uitvoering van artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022041620 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel sluiten tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel.

V. VAN QUICKENBORNE

^