Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 september 2009
gepubliceerd op 15 oktober 2009

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een werkend assessor en een plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011430
pub.
15/10/2009
prom.
29/09/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2009. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een werkend assessor en een plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten


De Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, Gelet op de wet van 11 mei 2003 tot oprichting van Federale Raden van landmeters-experten, artikel 5, Besluit :

Artikel 1.Aan de heer Roger DESMET-CARLIER, directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn functie van werkend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten.

Aan de heer Marc VERMEERSCH, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn functie van plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten.

Art. 2.De heer Romain TIMMERMANS, adviseur, wordt in de hoedanigheid van ambtenaar benoemd voor een termijn van zes jaar tot werkend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten.

De heer Edwin WOLFS, adviseur, wordt in de hoedanigheid van ambtenaar benoemd voor een termijn van zes jaar tot plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2009.

Brussel, 29 september 2009.

Mevr. S. LARUELLE

^