Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 mei 2007
gepubliceerd op 06 juni 2007

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 februari 2007 tot bepaling van het model der berichten en kennisgevingen als bedoeld in de artikelen 93ter en 93quinquies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in de artikelen 433 en 435 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003296
pub.
06/06/2007
prom.
29/05/2007
ELI
eli/besluit/2007/05/29/2007003296/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


29 MEI 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 februari 2007 tot bepaling van het model der berichten en kennisgevingen als bedoeld in de artikelen 93ter en 93quinquies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in de artikelen 433 en 435 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1)


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, inzonderheid op artikel 93ter, ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1980 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 1989 en 28 december 1992 en de koninklijke besluiten van 20 juli 2000, 31 maart 2003 en 25 februari 2007, op artikel 93quinquies, ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1980 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 februari 2007 en op artikel 93octies, ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1980;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 433, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2007, op artikel 435, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2007 en gewijzigd bij de programmawet van 27 april 2007 en op artikel 438;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 februari 2007 tot bepaling van het model der berichten en kennisgevingen als bedoeld in de artikelen 93ter en 93quinquies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in de artikelen 433 en 435 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op de bijlagen 1 en 2;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende - dat de vervanging van de modellen van de berichten bedoeld in het ministerieel besluit van 26 februari 2007 het gevolg is van de invoering van de regeling voor belastingplichtigen die een BTW-eenheid vormen; - dat deze maatregelen derhalve onverwijld dienen te worden genomen, Besluit : Enig artikel. De bijlagen 1 en 2 bij het ministerieel besluit van 26 februari 2007 tot bepaling van het model der berichten en kennisgevingen als bedoeld in de artikelen 93ter en 93quinquies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in de artikelen 433 en 435 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, worden vervangen door de bijlagen 1 en 2 bij dit besluit.

Brussel, 29 mei 2007.

D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 3 juli 1969, Belgisch Staatsblad van 17 juli 1969; Wet van 8 augustus 1980, Belgisch Staatsblad van 15 augustus 1980;

Wet van 22 december 1989, Belgisch Staatsblad van 29 december 1989;

Wet van 28 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 1e editie;

Programmawet van 27 april 2007, Belgisch Staatsblad van 8 mei 2007, 3e editie;

Koninklijk besluit van 20 juli 2000, Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2000, 1ste editie;

Koninklijk besluit van 31 maart 2003, Belgisch Staatsblad van 23 april 2003;

Koninklijk besluit van 25 februari 2007, Belgisch Staatsblad van 28 februari 2007, 2de editie;

Ministerieel besluit van 26 februari 2007, Belgisch Staatsblad van 28 februari 2007, 2de editie;

Gecoördineerde wetten op de Raad van State, koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973;

Wet van 4 juli 1989, Belgisch Staatsblad van 25 juli 1989;

Wet van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 29 mei 2007.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 29 mei 2007.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Gesehen als Beilage zum ministeriellen Beschluss vom 29. Mei 2007.

Der Vizepremierminister und Minister der Finanzen, D. REYNDERS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Gesehen als Beilage zum ministeriellen Beschluss vom 29. Mei 2007.

Der Vizepremierminister und Minister der Finanzen, D. REYNDERS

^