Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 juni 2016
gepubliceerd op 12 juli 2016

Ministerieel besluit houdende erkenning van een instelling die de opleiding verstrekt van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van klasse 1 over de weg vervoeren

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011298
pub.
12/07/2016
prom.
29/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


29 JUNI 2016. - Ministerieel besluit houdende erkenning van een instelling die de opleiding verstrekt van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van klasse 1 over de weg vervoeren


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 28 mei 1956 betreffende de ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de daarmede geladen tuigen, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 18/07/2003 numac 2003014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren sluiten betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren, artikel 8, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 augustus 2007, 10 december 2012 en 21 december 2013, artikel 9, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 3 augustus 2007 en 10 december 2012 en artikel 10, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 december 2012 en 21 december 2013;

Gelet op de aanvraag van Constant Improvement vzw van 11 april 2016 met het oog op de erkenning voor het verstrekken in het Frans van de opleiding van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van klasse 1 over de weg vervoeren;

Overwegende dat de hierboven vermelde instelling, gevestigd in België, de voorwaarden vervult die zijn vastgesteld in de artikelen 9 en 10 van het voormeld koninklijk besluit van 29 juni 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 18/07/2003 numac 2003014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren sluiten, Besluit : Enig artikel. Voor het verstrekken in het Frans van de opleiding van categorie III voor bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van klasse 1 over de weg vervoeren, wordt de volgende instelling erkend: Constant Improvement vzw, rue des Trois Piliers 5, te 7900 Leuze-en-Hainaut.

Brussel, 29 juni 2016.

K. PEETERS

^